Video og presentasjoner fra webinar om klimarisiko i Agder

Torsdag 15. oktober inviterte Kommunalbanken, Klimapartnere Agder og Norsk klimastiftelse til kunnskapsdeling og diskusjon om klimarisiko på det lokale planet. Se opptak fra arrangementet her.

Både klimaendringene og mye av klimapolitikken er global, men konsekvensene av begge deler får vi lokalt – enten det er flom, jordras eller stormfloer som velter inn over kysten – eller behovet for ny bærekraftig verdiskaping og grønnere arbeidsplasser. Dette gjelder også Agder.

Program

Klimarisiko kort forklart

Innlegg v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.

Last ned presentasjon


Status for klimaendringene. Nye resultat for havnivåstigningen.

Innlegg v/ Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning.


«Vis havnivå i kart». Presentasjon av verktøyet og hvordan det kan brukes.

Innlegg v/ Kristian Breili, Kartverket.

Last ned presentasjon


Overgangsrisiko: Hva har utvikling i klimapolitikk og teknologi å si for kommunenes investeringer?

Innlegg v/ Torunn Brånå, fagansvarlig grønn finans, KBN.

Last ned presentasjon


Ansvarsrisiko: Det offentliges ansvar for klimatilpasning fra et juridisk perspektiv.

Innlegg v/ Eivind Junker, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.


Klimaendringer i andre land: Hvordan vil Norge bli påvirket?

Innlegg v/ Ane Hagen Kjørholt, seniorrådgiver Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, Miljødirektoratet.

Se hele seminaret i opptak her: