Om Norsk klimastiftelse

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Målet er et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen tror på åpenhet og samarbeid. I stiftelsens formelle nettverk sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre.

Neste arrangement

Aktuelt

Siste nytt fra Klimastiftelsen og Energi og klima

Oljefondets farvel til oljeaksjer

Å la Oljefondet selge seg ut av oljeaksjer er den enkleste veien til redusert klimarisiko for den norske staten. Argumentene er strengt finansielle, men de politiske implikasjonene kan vise seg å bli store. Sier Oslo farvel til oljen?

Fem på fredag: Samling i Bonn

COP23-forhandlingene pågår i Bonn, og mye som har skjedd denne uken har litt med det å gjøre. Som World Energy Outlooks prognoser, triste utslippstall fra Global Carbon Project, og om Angela Merkels kulltrøbbel. Les også om Oljefondet som kan bli oljefritt og utslippsfrie busser i Kina.

Samarbeidspartnere