Om Norsk klimastiftelse

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Målet er et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen tror på åpenhet og samarbeid. I stiftelsens formelle nettverk sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre.

Aktuelt

Siste nytt fra Klimastiftelsen og Energi og klima

Forskningens rolle i den offentlige debatten

 Svaret mitt til Halfdan Wiik har tydeligvis engasjert mange, og det er bra – for denne diskusjonen er viktig. Jeg er litt usikker på hva trioen Halfdan Wiik, John Gunnar Mæland og Gunnar Kvåle egentlig forventer av CICERO som vi ikke allerede gjør.

Samarbeidspartnere