#Klimafrokost: Er nordmenns flyvaner og norsk taxfreeordning forenlig med målene i Paris-avtalen?

8. november kl. 08-10 inviterer til vi ny #Klimafrokost på Grand Hotel i Oslo. Tema: Nordmenns bruk av fly til utlandet har mer enn doblet seg siden 1990 – og da regner vi bare med flyvningen til første destinasjon i utlandet. Det er særlig fritidsreiser til storbyer og varmere strøk som øker. «Taxfree-ordningen gir økte klimautslipp. Den fører til negative folkehelseeffekter ved at alkohol- og tobakksforbruket øker. Samtidig gir den staten inntektstap, stimulerer til økt reisevirksomhet..» skrev Aftenposten på lederplass for et års tid siden Avisen foreslo å skorte ordningen. Men taxfreeordningen er også distriktspolitikk, salg av alkohol og tobakk er en viktig inntektskilde for Avinor som argumenterer med at det blir økonomisk vrient å opprettholde dagens flyplassmønster uten inntektene fra avgiftsfritt salg av alkohol.

Meld deg på i dag!

På Klimafrokosten spør vi blant annet:

  • Bør det bli dyrere å fly ved hjelp av høyere avgifter?
  • Er det på tide å skrote taxfree-ordningen for å unngå at avgiftsfri sprit blir lokkemat for flere flyreiser?
  • Hvor langt er vi kommet i arbeidet med utslippsfri luftfart?
  • Kan Norge bli først i verden med å ta i bruk el-fly i rutetrafikken? Er hydrogen eller biodrivstoff aktuelle alternativer?

Klimafrokosten arrangeres i lokalet Gerhardsen i Grand Hotel, inngang rett overfor løvene på Løvebakken. Ta heisen opp i 7. etg. Arrangementet er gratis og vi serverer frokost fra kl. 07.30. Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.