Velkommen til #Klimafrokost: Bør det bli dyrere å fly? På tide å skrote taxfree‐ordningen?

8. november kl. 08–10 inviterer til vi ny #Klimafrokost på Grand Hotel i Oslo.

Meld deg på  i dag!

På Klimafrokosten spør vi blant annet:

Tema: Nordmenns reiser stadig mer med fly. «Taxfree‐ordningen gir økte klimautslipp. Den fører til negative folkehelseeffekter ved at alkohol‐ og tobakksforbruket øker. Samtidig gir den staten inntektstap, stimulerer til økt reisevirksomhet..» skrev Aftenposten i fjor. Taxfreeordningen er også distriktspolitikk, salg av alkohol og tobakk gir inntekter som Avinor kan bruke til drift av små flyplasser. På #Klimafrokosten kan du sette deg inn ulike sider ved norsk luftfart og taxfree i et klimaperspektiv. Program:

Borgar Aamås, seniorforsker Cicero senter for klimaforskning, innleder om klimaeffekten av nordmenns reisevaner.

Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet, innleder om hvilke miljørammebetingelser den internasjonal luftfart er underlagt og om hvilke avgifter som gjelder for internasjonal trafikk som CO2-avgift, merverdiavgift, kvoteplikt, taxfree‐ordning osv.

Egil Thompson, konserndirektør kommunikasjon og marked i Avinor, presenterer innholdet i den nye rapporten “Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart” som nylig ble gitt ut av NHO Luftfart og under Avinors prosjektledelse.

Christoffer Ringnes Klyve, nestleder i Fremtiden i våre hender, lanserer sin nye rapport «Avvikling av taxfree‐ordningen», utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA).

Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO, innleder om hvilke muligheter finnes for lavere utslipp fra luftfarten? Teknologi og forskning.

I samtalepanelet deltar blant andre Eigil Knutsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Une Aina Bastholm, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne — begge sitter i Finanskomiteen — og Stefan Heggelund som sitter i Energi‐ og miljøkomiteen på Stortinget for Høyre.

Anne Jortveit og Lars‐Henrik Paarup Michelsen i Norsk klimastiftelse leder arrangementet og samtalen.

Klimafrokosten arrangeres i lokalet Gerhardsen i Grand Hotel, inngang rett overfor løvene på Løvebakken. Ta heisen opp i 7. etg. Arrangementet er gratis og vi serverer frokost fra kl. 07.30.

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.