Om oss

Norsk Klimastiftelse er en nasjonal stiftelse som ble etablert i 2010 og som arbeider for reduserte klimautslipp. Formålet er definert i vedtektene på denne måten:

«Stiftelsens allmennyttige formål er, gjennom egen virksomhet, herunder formidling av kunnskap og forslag fra anerkjente kunnskapsmiljøer, å bidra til tiltak – offentlige som private – som leder til redusert utslipp av klimagasser og redusert energiforbruk, ny teknologi og utvikling av nye energiformer. Tilsvarende kan stiftelsen arbeide for tiltak som svekker skadevirkningene av inntrådte eller fremtidige klimaendringer. Stiftelsen skal også fremme holdningsskapende arbeid for et bedre klima og miljø. Stiftelsen skal ikke ha erverv til formål.»

Norsk Klimastiftelse har hovedkontor i Bergen og arbeider bredt innenfor klima- og energifeltet. Stiftelsen driver et omfattende publisistisk arbeid, blant annet gjennom nettmagasinet Energi og Klima, kommunikasjonsprosjektet 2°C, ved utgivelse av aktuelle rapporter og analyser og gjennomføring av Klimafrokoster og andre arrangement.

Stiftelsen driver også entreprenørskap og politisk påvirkning. Som entreprenør og igangsette kan stiftelsen bidra til etablering av ulike aktiviteter som fremmer stiftelsens mål. Klimapartnere og SPIR-prisen er eksempler på dette. Som politisk aktør kan stiftelsen ta politiske initiativ og bidra i politiske aktiviteter som fremmer stiftelsens mål. Fornybarnæringenes drømmeløft er eksempel på dette. De senere årene har vi også jobbet mye med spørsmål knyttet til finansiell klimarisiko, statens eierskapsutøvelse i Statoil, forvaltningen av oljefondet og betydningen av grunnlovens miljøparagraf §112.

Norsk Klimastiftelse har en liten og effektiv administrasjon. Fremfor å gjøre alt arbeid in house har vi som mål å inkludere flest mulig relevante aktører i det vi gjør. Vi jobber i nettverk og ryggraden i vårt nettverksarbeid er Stiftelsens råd.

Styret i Norsk Klimastiftelse ledes av Pål W. Lorentzen.

 

 

Legg igjen en kommentar