Finansiering

Norsk klimastiftelses grunnaktivitet finansieres av våre gode hovedsamarbeidspartnere. Støtten de gir gjør det mulig for oss å jobbe med temaer og problemstillinger som vi mener er viktige ut fra Klimastiftelens formål.

Sparebanken Vest er en av Stiftelsens grunnleggere. Gjennom sin allmennyttige virksomhet har banken gitt Norsk klimastiftelse betydelige bidrag siden 2010.  Les mer om Sparebanken Vest.

BKK har vært hovedsamarbeidspartner for Klimastiftelsen siden 2012. I denne perioden har vi også gjennomført flere prosjekter sammen, blant annet om fossilfri transport og verdiskaping. Les mer om BKK.

Kavlifondet gikk i 2014 inn med flerårig støtte til prosjektet Klimafrokost – Klimastiftelsens fysiske møteplass for kunnskapsdeling og debatt. Gjeldende avtale gjelder til 2019. Les mer om Kavlifondet.

Sunnhordland Kraftlag (SKL) og Norsk Klimastiftelse har inngått en treårig hovedsamarbeidsavtale fra og med 2017. Les med om SKL.

Siden 2016 har Norsk klimastiftelse også mottatt grunnstøtte over Klima- og miljødepartementets budsjett.

Norsk klimastiftelse har prosjekter av varierende omfang som finansieres separat. De viktigste prosjektpartnerne våre er Hordaland Fylkeskommune som er med å finansiere Klimapartnere Hordaland, Universitet i Bergen som har støttet utgivelsen av klimaformidlingsprosjektet 2°C siden 2012, NTNU som støtter nettmagasinet Energi og Klima og 2°C og PwC som har vært med å dele ut SPIR-prisen siden 2013. Umoe har blant annet bidratt med generell støtte og støtte til skoledistribusjon av 2°C – det siste sammen med Hydro, Statkraft og Tekna.