Rådet

Rådet har en rådgivende funksjon og uttaler seg om stiftelsens strategi, stiftelsens prosjekter, regnskap og årsberetning, nye medlemmer til styret og andre saker som rådet blir forelagt. Rådsmedlemmene er også aktive samarbeidspartnere med Norsk Klimastiftelse.

Norsk Klimastiftelse har følgende rådsmedlemmer:

Bergen Næringsråd, Bergen Kommune, Biskopen i Bjørgvin, BKK, Christian Michelsen Research, Eidesvik Offshore ASA, Energirike, Fridtjof Nansens Institutt, G.C. Rieber Fondene, Hordaland Fylkeskommune, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, NHH, Naturvernforbundet, NTNU, Partnership for Change, SINTEF Energi AS, Sparebanken Vest, Uni Research AS, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Umoe AS, Bjerknessenteret for klimaforskning, Cicero senter for klimaforskning, Høgskulen på Vestlandet, Høyskolen i Oslo og Akershus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø.

Olav B. Fosso (leder av rådet)

Professor, Direktør, NTNUs tematisk satsingsområde Energi.

Mer informasjon: NTNU

Marit Warncke (medlem)

Adm. direkør i Bergen Næringsråd

Mer informasjon: Bergen Næringsråd

Halvor Nordhaug (medlem)

Biskop i Bjørgvin

Mer informasjon: Bjørgvin Bispedømme

Tony Nundal (medlem)

Konserndirektør i BKK

Mer informasjon: BKK

Arvid Nøttvet (medlem)

Adm. direktør i Christian Michelsen Research (CMR)

Mer informasjon: CMR

Jan Fredrik Meling (medlem)

Konsernsjef i Eidesvik Offshore ASA

Mer informasjon: Eidesvik

Ingebjørg Sveen Brunborg (medlem)

Daglig leder i Energirike

Mer informasjon: Energirike

Bergen kommune (medlem)

Representant fra Bergen kommune

Mer informasjon: Bergen Kommune

Geir Hønneland (medlem)

Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Mer informasjon: Fridtjof Nansens Institutt

Bernt D. Sommersten (medlem)

G.C. Rieber Fondene

Mer informasjon: G.C. Rieber Fondene

Hordaland fylkeskomune

Representant fra Hordaland fylkeskommune

Mer informasjon: Hordaland fylkeskomune

Lasse H. Pettersson (medlem)

Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling

Mer informasjon: NERSC

Gunnar Eskeland (medlem)

Forsker ved Norges Handelshøyskole

Mer informasjon: NHH

Nils Tore Skogland (medlem)

Daglig leder i Naturvernforbundet Hordaland

Mer informasjon: Naturvernforbundet

Tonje Kulseng-Hanssen (medlem)

Daglig leder i Partnership for Change

Mer informasjon: Partnership for Change

Anne Karin T. Hemmingsen (medlem)

Forskningssjef i SINTEF Energi AS

Mer informasjon: SINTEF

Siren Sundland (medlem)

Kommunikasjonsdirektør i Sparebanken Vest

Mer informasjon: SPV

Trond Dokken (medlem)

Forskningsdirektør i UNI Research AS

Mer informasjon: UNI Research

Eystein Jansen (medlem)

Professor ved Universitetet i Bergen

Mer informasjon: UiB

Christina Voigt (medlem)

Professor ved Universitetet i Oslo (Institutt for offentlig rett – det juridiske fakultet)

Mer informasjon: UiO

Jens Ulltveit-Moe (medlem)

Grunnlegger og konsernsjef

Mer informasjon: UMOE

Tore Furevik (medlem)

Direktør for Bjerknessenteret

Mer informasjon: Bjerknessenteret

Christian Bjørnæs (medlem)

Kommunikasjonsdirektør for Cicero

Mer informasjon: CICERO

Liv Reidun Grimstvedt (medlem)

Prorektor, Høgskulen på Vestlandet

Mer informasjon: Høgskulen på Vestlandet

Høyskolen i Oslo og Akershus (medlem)

Representant fra HiOA

Mer informasjon: HiOA

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (medlem)

Representant fra NMBU

Mer informasjon: NMBU

Universitetet i Agder (medlem)

Representant fra UiA

Mer informasjon: UiA

Oluf Langhelle (medlem)

Professor ved Universitetet i Stavanger

Mer informasjon: Universitetet i Stavanger

Berit Kristoffersen (medlem)

Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø

Mer informasjon: Universitetet i Tromsø