Rådet

Rådet har en rådgivende funksjon og uttaler seg om stiftelsens strategi, stiftelsens prosjekter, regnskap og årsberetning, nye medlemmer til styret og andre saker som rådet blir forelagt. Rådsmedlemmene er også aktive samarbeidspartnere med Norsk klimastiftelse.

Norsk klimastiftelse har følgende rådsmedlemmer:

NTNU, Universitetet i Bergen, Fridtjof Nansens Institutt, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, NHH, SINTEF Energi AS, NORCE, Universitetet i Oslo, Bjerknessenteret for klimaforskning, Nordlandsforskning, Vestlandsforskning, CICERO Senter for klimaforskning, Høgskulen på Vestlandet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, NORSUS, Universitetet i Tromsø, OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for energiteknikk, Sparebanken Vest, Vestland fylkeskommune, Umoe AS, Kommunalbanken, SKL og Eviny.

Annik Magerholm Fet (leder av rådet)

Viserektor / Professor, NTNU i Ålesund

Mer informasjon: NTNU

Eystein Jansen

Professor ved Universitetet i Bergen

Mer informasjon: UiB

Torbjørg Jevnaker

Forsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Mer informasjon: Fridtjof Nansens Institutt

Tore Furevik

Direktør for Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling

Mer informasjon: NERSC

Malin Arve

Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole

Mer informasjon: NHH

Petter Støa

Forskningsdirektør i SINTEF

Mer informasjon: SINTEF

Trond Dokken

Konserndirektør Klima i NORCE

Mer informasjon: NORCE

Allan Dahl Andersen

Førsteamanuensis, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Mer informasjon: UiO

Lea Svendsen

Førsteamanuensis, Bjerknessenteret

Mer informasjon: Bjerknessenteret

Brigt Dale

Forsker II ved Nordlandsforskning

Mer informasjon: Nordlandsforskning

Ragnhild Freng Dale

Seniorforsker ved Vestlandsforskning

Mer informasjon: Vestlandsforskning

Christian Bjørnæs

Kommunikasjonsdirektør for Cicero

Mer informasjon: CICERO

Siri Smith

Klima- og bærekraftkoordinator, Høgskulen på Vestlandet

Mer informasjon: Høgskulen på Vestlandet

Knut Einar Rosendahl

Professor ved NMBU

Mer informasjon: NMBU

Henrik Kofoed Nielsen

Professor ved Universitetet i Agder

Mer informasjon: UiA

Oluf Langhelle

Professor ved Universitetet i Stavanger

Mer informasjon: Universitetet i Stavanger

Hanne Lerche Raadal

Forskningssjef ved NORSUS

Mer informasjon: NORSUS

Berit Kristoffersen

Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø

Mer informasjon: Universitetet i Tromsø

Geir Heierstad

Instituttdirektør ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBR

Mer informasjon: OsloMet

Martin Smedstad Foss

Forskningsdirektør

Mer informasjon: IFE, Institutt for energiteknikk

Siren Sundland

Kommunikasjonsdirektør i Sparebanken Vest

Mer informasjon: SPV

Sølve Sondbø

Klima- og naturressurssjef i Vestland fylkeskommune

Mer informasjon: Vestland fylkeskommune

Jens Ulltveit-Moe

Grunnlegger og konsernsjef

Mer informasjon: UMOE

Lars Strøm Prestvik

Utlånsdirektør i Kommunalbanken

Mer informasjon: Kommunalbanken

John Martin Mjånes

Administrerende direktør

Mer informasjon: SKL

Rune Indrøy

Kommunikasjonsdirektør Eviny

Mer informasjon: Eviny