Rådet

Rådet har en rådgivende funksjon og uttaler seg om stiftelsens strategi, stiftelsens prosjekter, regnskap og årsberetning, nye medlemmer til styret og andre saker som rådet blir forelagt. Rådsmedlemmene er også aktive samarbeidspartnere med Norsk Klimastiftelse.

Norsk klimastiftelse har følgende rådsmedlemmer:

BKK, Christian Michelsen Research, Fridtjof Nansens Institutt, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, NHH, NTNU, SINTEF Energi AS, Sparebanken Vest, Uni Research AS, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Umoe AS, Bjerknessenteret for klimaforskning, CICERO Senter for klimaforskning, Høgskulen på Vestlandet, OsloMet – storbyuniversitetet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø, Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune.

Olav B. Fosso (leder av rådet)

Professor, Direktør, NTNUs tematisk satsingsområde Energi.

Mer informasjon: NTNU

Tony Nundal (medlem)

Konserndirektør i BKK

Mer informasjon: BKK

Arvid Nøttvet (medlem)

Adm. direktør i Christian Michelsen Research (CMR)

Mer informasjon: CMR

Geir Hønneland (medlem)

Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Mer informasjon: Fridtjof Nansens Institutt

Lasse H. Pettersson (medlem)

Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling

Mer informasjon: NERSC

Gunnar Eskeland (medlem)

Forsker ved Norges Handelshøyskole

Mer informasjon: NHH

Anne Karin T. Hemmingsen (medlem)

Petter Støa, forskningsdirektør

Mer informasjon: SINTEF

Siren Sundland (medlem)

Kommunikasjonsdirektør i Sparebanken Vest

Mer informasjon: SPV

Trond Dokken (medlem)

Forskningsdirektør i UNI Research AS

Mer informasjon: UNI Research

Eystein Jansen (medlem)

Professor ved Universitetet i Bergen

Mer informasjon: UiB

Jens Hanson (medlem)

Forsker TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur.

Mer informasjon: UiO

Jens Ulltveit-Moe (medlem)

Grunnlegger og konsernsjef

Mer informasjon: UMOE

Tore Furevik (medlem)

Direktør for Bjerknessenteret

Mer informasjon: Bjerknessenteret

Christian Bjørnæs (medlem)

Kommunikasjonsdirektør for Cicero

Mer informasjon: CICERO

Liv Reidun Grimstvedt (medlem)

Prorektor, Høgskulen på Vestlandet

Mer informasjon: Høgskulen på Vestlandet

OsloMet – storbyuniversitetet (medlem)

Representant fra HiOA

Mer informasjon: HiOA

Knut Einar Rosendahl (medlem)

Professor ved NMBU

Mer informasjon: NMBU

Henrik Kofoed Nielsen (medlem)

Professor ved Universitetet i Agder

Mer informasjon: UiA

Oluf Langhelle (medlem)

Professor ved Universitetet i Stavanger

Mer informasjon: Universitetet i Stavanger

Berit Kristoffersen (medlem)

Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø

Mer informasjon: Universitetet i Tromsø

Hordaland fylkeskomune

Sølve Sondbø, klima- og naturressurssjef

Mer informasjon: Hordaland fylkeskomune

Bergen kommune (medlem)

Representant fra Bergen kommune

Mer informasjon: Bergen Kommune