Stiftelsens formål

Norsk Klimastiftelses formål er uttrykt på følgende måte i stiftelsens vedtekter:

Stiftelsens allmennyttige formål er, gjennom egen virksomhet, herunder formidling av kunnskap og forslag fra anerkjente kunnskapsmiljøer, å bidra til tiltak – offentlige som private – som leder til redusert utslipp av klimagasser og redusert energiforbruk, ny teknologi og utvikling av nye energiformer. Tilsvarende kan stiftelsen arbeide for tiltak som svekker skadevirkningene av inntrådte eller fremtidige klimaendringer. Stiftelsen skal også fremme holdningskapene arbeid for et bedre klima og miljø.
Stiftelsen skal ikke ha erverv til formål.

Vi kan ikke avvente det fremtidige tidspunkt hvor vi har skaffet oss vitenskapelig visshet om klimaendringenes årsak og virkninger. Det enkle poenget er at vi rett og slett ikke kan ta risikoen på at det de tyngste og mest toneangivende vitenskapelige miljøer fremholder om klimautviklingen kan være feil. Av hensyn til kommende generasjoner er vi nødt til å handle på grunnlag av det vitenskapen forteller oss i dag.

Muligheten for bedrifter til å høste økonomisk gevinst vil være selve drivkraften bak utvikling av ny teknologi.