Norsk klimastiftelse

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Målet er et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen tror på åpenhet og samarbeid. I stiftelsens formelle nettverk sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre.

Les mer

Kommende arrangementer

Den lokale klimarisikoen

Norsk klimastiftelse og Kommunalbanken inviterer til frokostmøte med kunnskapsdeling om klimarisiko på det lokale planet.

Aktuelt

Samarbeidspartnere