Norsk klimastiftelse

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Målet er et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen tror på åpenhet og samarbeid. I stiftelsens formelle nettverk sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre.

Les mer

Aktuelt

Se flere →

Prosjekter

Nettmagasinet Energi og klima er heleid av Norsk klimastiftelse og er en arena for kunnskapsutveksling, kommentar og debatt om klima- og energifeltet.

Solenergikrise i USA

Straffetoll på kinesiske solceller skulle få fart på den amerikanske solindustrien, men har resultert i det motsette. Solenergiprosjekt over heile USA blir no kansellert eller utsett.

Tograder er et klimaformidlingsprosjekt under Norsk klimastiftelse. Prosjektets formål er å nå bredt ut med oppdatert og troverdig kunnskap om klimaendringer og klimaløsninger.

Prosjektet består av:

Samarbeidspartnere