Norsk klimastiftelse

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Målet er et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen tror på åpenhet og samarbeid. I stiftelsens formelle nettverk sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre.

Les mer

Kommende arrangementer

Webinar i to deler om den lokale klimarisikoen – del 1

Tirsdag 28. april kl. 10:00 – 11:30 og onsdag 6. mai klokken 10:00 – 11:40 inviterer Kommunalbanken, Norsk klimastiftelse, Vestland fylkeskommune og Klimapartnere Vestland til kunnskapsdeling om den lokale klimarisikoen.

Webinar i to deler om den lokale klimarisikoen – del 2

Onsdag 6. mai klokken 10:00 – 11:40 arrangerer Kommunalbanken, Vestland fylkeskommune, Klimapartnere Vestland og Norsk klimastiftelse del to av mini-webinarserien om den lokale klimarisikoen.

#Klimafrokost: Grønn omstart etter koronakrisen?

Velkommen til webinar og #Klimafrokost 7. mai 2020 kl. 08:30 – 10:00 med tema: Grønn omstart – hvordan sikre at krisetiltakene bidrar til energiomstilling og grønn vekst?

Aktuelt

Tre nye år med #Klimafrokost

Kavlifondet har besluttet å videreføre støtten til prosjektet #Klimafrokost i tre nye år. Energi, krav om nullutslipp og mulighetene i grønn teknologi i en krevende omstilling vil stå på dagsorden. Den aller første som kommer tar for seg «Grønn omstart etter koronakrisen?».

Samarbeidspartnere