Norsk klimastiftelse

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Målet er et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen tror på åpenhet og samarbeid. I stiftelsens formelle nettverk sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre.

Les mer

Kommende arrangementer

Aktuelt

Gi innspil til Klimaomstillingsutvalget

Hvilke rammer må settes for at omstillingen i tråd med klimamålene ledes på en like imponerende måte som oppbyggingen og forvaltningen av det norske oljeeventyret? Det er et av spørsmålene det nye «Klimaomstillingsutvalget» skal svare på. Her kan du sende inn anbefalinger og innspill til utvalget.

Samarbeidspartnere