Norsk klimastiftelse

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Målet er et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen tror på åpenhet og samarbeid. I stiftelsens formelle nettverk sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre.

Les mer

Aktuelt

Nytt notat: EUs grønne giv

EUs Green Deal – den grønne given – ble lansert av Europakommisjonen i desember 2019. I dette notatet presenterer vi strategiens viktigste innhold og forklarer hvorfor den grønne given er viktig for Norge.

Samarbeidspartnere