Norges grønne tankesmie

Vi jobber for et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser

Bli kjent med klimastiftelsen

Kommende arrangement

Se alle arrangementer
Temanotat 3/2023

Kjernekraft som klimaløsning

Debatten om kjernekraft i Norge har blusset opp igjen. Klimastiftelsen gir derfor ut et nytt temanotat om kjernekraft, der vi ser spesielt på planene for små modulære reaktorer (SMR).

Se alle publikasjoner

Aktuelt

Se alle artikler