Norsk klimastiftelse

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Målet er et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen tror på åpenhet og samarbeid. I stiftelsens formelle nettverk sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre.

Les mer

Aktuelt

Equinor og klima: Følg pengene

Equinor viser med rapporten Energy Perspectives at jo lenger vi venter med klimatiltak, desto vanskeligere blir det å nå klimamålene. Likevel satte de ny produksjonsrekord for olje og gass i fjor. Når vil det gå opp for Equinor at de er en del av problemet, ikke løsningen?

Les hele saken

Samarbeidspartnere