Norsk klimastiftelse

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Målet er et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen tror på åpenhet og samarbeid. I stiftelsens formelle nettverk sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre.

Les mer

Kommende arrangementer

Hva er klimarisikoen for norske bedrifter?

KLP og Norsk Klimastiftelse inviterer til frokostseminar om klimarisiko

KLP og Norsk Klimastiftelse inviterer til frokostseminar om klimarisiko Hvordan kan selskaper kartlegge og rapportere klimarisiko‐faktorene som er relevante? Hva er erfaringene hos selskapene som har kommet lengst med dette arbeidet? Hva er toppledelsens rolle, og hva må styret passe på? Utslippene øker og klimaendringene akselererer. Med Paris‐avtalen kan vi vente oss en stadig strammere …

Hjertelig velkommen til vår #Klimafrokost nummer 30 — som vi vier til temaet mat, klima og helse. Vi spør: Hvordan kan vi kutte klimagassutslippene forbundet med maten vi spiser? Vi trenger ikke å bli veganere, men kjøttforbruket må ned om klimamålene skal nåes. Det er også store helsegevinster å hente i en slik endring i kostholdet. …

Aktuelt

Nytt prosjekt: Klimarisiko – finans og børs

Finansmarkedsfondet har innvilget støtte til Norsk klimastiftelse til prosjektet Klimarisiko – finans og børs. Prosjektet er under oppstart og vil pågå minst ut september 2019. Bakgrunnen for prosjekt er behovet for kunnskapsdeling og saklig, informert diskusjon om et tema som kan til å få stor betydning for økonomien til norske selskaper og norsk økonomi de neste årene.

Den usynlige kjempen

Det foregår et enormt politisk samarbeid på nordisk nivå, men likevel er det få som vet hva det egentlig innebærer. Hvordan kan et slikt samarbeid på politisk toppnivå gå under radaren til så mange, og hvilke konsekvenser får det?

Les hele saken

Samarbeidspartnere