Norges grønne tankesmie

Vi jobber for et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser

Bli kjent med klimastiftelsen

Kommende arrangement

Se alle arrangementer
Rapport 2/2023

Folk Nok?

Folk nok? Har vi kompetansen og arbeidskraften som trengs for at Norge skal nå klimamålene og gjennomføre det grønne skiftet? Last ned og les den nye rapporten som Klimastiftelsen gir ut i samarbeid med KLP.

Se alle publikasjoner

Aktuelt

Se alle artikler