Norsk klimastiftelse

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Målet er et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen tror på åpenhet og samarbeid. I stiftelsens formelle nettverk sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre.

Les mer

Kommende arrangementer

Mat og klima er tema for vår #Klimafrokost torsdag 22. november i Oslo. Der spør vi: Hvordan kan vi kutte klimagassutslippene forbundet med maten vi spiser? Vi trenger ikke å bli veganere, men kjøttforbruket må ned om klimamålene skal nåes. Det er også store helsegevinster å hente i en slik endring i kostholdet. Hva kan …

Aktuelt

Nytt prosjekt: Klimarisiko – finans og børs

Finansmarkedsfondet har innvilget støtte til Norsk klimastiftelse til prosjektet Klimarisiko – finans og børs. Prosjektet er under oppstart og vil pågå minst ut september 2019. Bakgrunnen for prosjekt er behovet for kunnskapsdeling og saklig, informert diskusjon om et tema som kan til å få stor betydning for økonomien til norske selskaper og norsk økonomi de neste årene.

Jungelens lov

Jair Messias Bolsonaro blir etter alle solemerker president i Brasil. Han vil ta landet ut av Paris-avtalen og åpner opp for langt mer avskoging i Amazonas. Landbruk- og kvegindustrien tror på gode tider, men kan møte internasjonale sanksjoner.

Les hele saken

Samarbeidspartnere