Hva betyr solenergirevolusjonen?

Ny rapport med analyser og kommentarer om solenergiens rolle som konkurransedyktig energikilde og klimaløsning.

Publisert: 22. juni 2015

Denne rapporten presenterer kommentarer og analyser om solenergiens rolle som konkurransedyktig energikilde og klimaløsning.

Last ned rapporten (PDF)

Mye av fremtidens energibehov kan dekkes av solenergi, viser denne rapporten fra Norsk Klimastiftelse. Last ned (PDF)

Både for regjeringer og store energiselskaper verden over er det rapportene og scenariene til Det internasjonale energibyrået (IEA) som for en stor del fungerer som fasit og bibel. Men erfaringen viser at IEAs analyser, slik de presenteres i World Energy Outlook, hvert år grovt undervurderer omfanget av utbredelsen av fornybar energi, og særlig solenergi.

For å bidra til en informert diskusjon har Norsk Klimastiftelse bedt flere kapasiteter om å kommentere og analysere solenergiens rolle som konkurransedyktig energikilde og klimaløsning.

Et av fossilsektorens hyppigste argumenter for fortsatt storstilte investeringer i boring og utvinning, er at store deler av verden skal løftes ut av fattigdommen. Da trengs energiforsyning fra nye kilder. Denne rapporten viser at mye av energibehovet kan dekkes av solenergi. Slik kan vi unngå langdryge og kostbare investeringer i fossile kraftverk og fossil infrastruktur. Og slik kan solenergirevolusjonen kombinere etterspørselen etter store mengder ny energi med det akutte behovet for å redusere verdens samlede CO₂-utslipp.

Rapportens innhold


  • Terje Osmundsen, Konserndirektør/ Senior Vice President, Scatec Solar ASA

  • Jens Ulltveit-Moe, Umoe og styreleder i REC Silicon

  • Andreas Thorsheim, Produktdirektør og mediemann

  • Stanislas Merlet, Seniorrådgiver for solenergi Multiconsult
    Bjørn Thorud, Rådgiver for solenergi, Multiconsult

  • Johannes Mauritzen, Postdoktor ved Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES) og NHH
NK5_forfattere
Artikkelforfatterne øverste rekke, f.v.: Andreas Thorsheim, Terje Osmundsen og Johannes Mauritzen. Nederste rekke, f.v.: Bjørn Thorud, Jens Ulltveit-Moe og Stanislas Merlet.

´