Hvilken klimarisiko er Oljefondet utsatt for og hvordan kan risikoen håndteres? – Se opptak fra #Klimafrokost

Martin Skancke leder regjeringens ekspertutvalg som skal vurdere Oljefondets klimarisiko: Skancke var hovedinnleder på sesongens første #Klimafrokost.

Publisert: 2. september 2021

Energiomstillingen og stadig mer alvorlige konsekvenser av klimaendringer = økende finansiell klimarisiko. Begge deler kan påvirke verdiene av både selskaper og andre eiendeler – og dermed også vår felles store pengebinge: Oljefondet. I vinter satte regjeringen ned en uavhengig ekspertgruppe som skal vurdere Oljefondets klimarisiko. Gruppen skal også drøfte ulike måter risikoen kan håndteres på. Dessuten heter det i mandatet: Hvordan håndterer finansmarkedene finansiell klimarisiko? Hvilke egenskaper har denne typen risiko sammenlignet med annen finansiell risiko? I hvilken grad er klimarisiko priset i finansmarkedene? Og: Hva gjør sammenlignbare fond på dette området?

Dette var tema da vi inviterte til #Klimafrokost 26. august.

Ekspertgruppen ledes av Martin Skancke som er hovedinnleder. Øvrige deltagere er stortingsrepresentantene Aleksander Stokkebø (H), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Eigil Knutsen (AP) – alle medlemmer i Finanskomiteen.

Program

Velkommen

Velkommen v/ Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse. 

Klimarisiko og Oljefondet

Innlegg v/ Martin Skancke, ekspertgruppens leder. 

Last ned presentasjon

Samtale

Samtale med stortingsrepresentantene Aleksander Stokkebø (H), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Eigil Knutsen (AP) – alle medlemmer i Finanskomiteen.