Naturkrisen og klimakrisen – se opptak fra #Klimakvarteret

Se professor Vigdis Vandvik ved Universitetet i Bergen sin innledning om naturkrisen vs. klimakrisen.

Publisert: 28. mai 2021

Fredag 28. mai inviterte Norsk klimastiftelse til årets åttende digitale #Klimakvarter. I det 15 minutter lange foredraget ga professor Vigdis Vandvik ved Universitetet i Bergen en presentasjon om naturkrisen vs. klimakrisen. Last ned presentasjonen her.

Spørsmål og svar

Hva tenker du om potensialet for geotermi kombinert med varmepumper til varme og avkjøling? Dette er en høstbar og lagrebar energiform som er svært arealeffektiv, siden man kan bruke kjellere etc.

Jeg har ikke spesialistkunnskap om geotermi, men tenker at det definitivt hører med i miksen. Skikkelige konsekvensutredninger der naturen tas på alvor er essensielt for alle inngrep, uansett. 

Ang. karbonlagre: hvor kommer havet inn i det bildet? Er det også innenfor den delen som er under jorden?

Nei, den figuren jeg viste var bare karbonlagre på land. Havet og havbunnen kommer i tillegg. Her er store karbonlagre som også vil skades ved inngrep. Dette må tas inn i beregningen for eksempel når vi tillater tråling. 

I følge IEA må det bygges ut mye mer fornybar energi for å fase ut den fossile energien, inkludert sol- og vindkraft. Hvordan bør man gå frem – for eksempel i Norge – om man skal bygge ut mer vindkraft? 

Først, finne arealer der vindmøller kan bygges uten ytterligere naturinngrep og naturskade. Dernest, utrede om det blåser nok her. Altså motsatt rekkefølge som det man gjorde frem til nå. Utrede om allerede eksisterende anlegg kan effektiviseres og oppgraderes for å få ut mer kraft av de områdene som allerede er ofret. 

Er det noen naturtyper som er viktigere å ta vare på enn andre? 

Ja MEN det viktigste nå er å ta vare på mest mulig natur. Vi har allerede forsynt oss med en mye større del av kaka enn det kloden og klimaet tåler. 

Har du eksempler på land som etter din mening har lykkes med å etablere en klok arealforvaltning? 

Bhutan, Costa Rica, Cuba. Og Flakstad kommune! Særlig Costa Rica har en god og gjennomført politikk for naturen. Der øker tegnskogsarealene. Og de rangeres øverst på Human Devellopment Index. Imponerende. Og Flakstad er tøffe som går foran med et godt eksempel. 

Hvor høy bør prisen for naturinngrep være?

Den må reflektere den verdien naturen har – hva det vil koste å reetablere naturen. Restaureringa på Hjerkinn etter forsvaret kosta for eksempel 585 mill. Men noe natur skal også vernes. Da er prisen irrelevant – verna natur skal ikke ødelegges. Uansett. Der har vi en del å hente, vi ser at verneområder stadig ofres for ‘andre formål’

Hva synes du om å etablere egne naturbudsjett? 

God ide. 

Tror du vi vil klare å løse klimakrisen samtidig som vi løser naturkrisen? 

Vi har ikke noe valg – så ja! Og det skjer mye spennende nå – raske ikkelineære endringer i samfunnet! Og ikke bare det: jeg tror det blir en bedre verden for oss alle. Mange av de moderne bekvemmelighetene vi har gjort oss avhengige av (bruk og kast, kø, verdiløse arealer) gir oss dårligere liv, ikke bedre. Vi glemmer det bare.