Slik kan Norge gjøre en forskjell

Norsk Klimastiftelse fyller 5 år. I den forbindelse utgir Klimastiftelsen nå rapporten «Slik kan Norge gjøre en forskjell».

Publisert: 1. juni 2015

NK4_2015_Norge_forskjell
Last ned rapporten Slik kan Norge gjøre en forskjell (PDF)

Norsk Klimastiftelse fyller 5 år. I den forbindelse utgir Klimastiftelsen nå rapporten «Slik kan Norge gjøre en forskjell – 16 tekster om norske bidrag i den globale klimakampen».

Klimastiftelsens mål med rapporten er å fremme det offentlige ordskiftet om hvordan Norge best mulig kan bidra til å forsere den klimariktige omstillingen verden trenger.

Rapportens innhold

 • Disruptive teknologier – Det grønne skiftets beste venner.
  Nils A. Røkke, klimadirektør, SINTEF.
 • Norges plan B: Digitalisert, desentralisert – og engasjert.
  Benedicte Fasmer Waaler, konsulent, Avanzus.
 • Wake up call for fornybar-Norge.
  Kristen Øystese, Tonny Nundal, BKK.
 • Det globale grønne skiftet – Norge har ansvar, kunnskap og ressurser.
  Eystein Jansen, Professor, Institutt for Geovitenskap UiB og Bjeknessentert.
 • Norge kan vise vei – Money talks!
  Kristin Halvorsen, direktør, Cicero.
 • Slik kan privat kapital bidra til det grønne skiftet.
  Eli Bleie Munkelien, direktør for samfunnsansvar og virksomhetsstyring, KLP.
 • Pionerene fremmer konstnadseffektiv klimapolitikk.
  Jan Bråten, sjefsøkonom, Statnett.
 • Maritim Næring – Norges spydspiss inn mot det grønne skiftet.
  Bjørn Haugland, Konserndirektør for teknologi og bærekraft, DNV GL.
 • 10 Klimabud for en transportsektor uten karbonutslipp i 2040.
  Jan Erik Kjerpeseth, Adm. dir., Sparebanken Vest.
 • Offentlig innkjøpsmakt i klimaets tjeneste.
  Mona Haugland Hellesnes, Fylkesvaraordfører i Hordaland.
 • Offshore vind, hva er neste trekk?
  Kasper Sandal, PhD-studerende, Danmarks Tekniske Universitet.
 • Great potential for reducing methane emissions – in Norway and globally. 
  Nina Strøm Christensen, Karen Sund, Sund Energy.
 • Utkast til en bærekraftig forskingspolitikk.
  Ragnhild Freng Dale, Doktorgradstipendiat ved Scott Polar Research.
 • Klimafotavtrykket fra Olje- og gassektoren.
  Arvid Nøttvedt, Adm. dir., Christian Michelsen Research.
 • Norge viser verden vei til bioøkonomi 2.0.
  Alvhild Hedstein, Adm. dir., NIBIO.
 • Et offensivt og sammenhengende grønt diplomati for Norge.
  Catherine Banet, Førsteamanuensis, UiO.