Svein Roger Selle inn i Klimastiftelsens styre

Svein Roger Selle (48) er valgt til nytt styremedlem i Norsk klimastiftelse.

Publisert: 20. mai 2022

Nytt styremedlem: 18. mai ble Svein Roger Selle valgt som styremedlem i Norsk klimastiftelse. Foto: Thor Brødreskift

Selle erstatter Erik Bøckmann, som har vært styremedlem i Klimastiftelsen siden 2011.

Selle har over 20 års erfaring som næringslivsleder, mentor og rådgiver for internasjonale og nasjonale virksomheter og organisasjoner. Han gleder seg til å bli en del av Klimastiftelsens styre.

– Klimautfordringene er vår tids viktigste utfordringer. For å kunne ta riktige og nødvendige valg er vi helt avhengig av å få frem faktabasert kunnskap og ny innsikt. Norsk klimastiftelse har en særlig viktig rolle i dette arbeidet, og har etablert seg som en viktig stemme i den norske samfunnsdebatten, sier Svein Roger Selle. 

Selle er daglig leder i Selle & Partners, et rådgivingsselskap som hjelper ledere gjennom det grønne skiftet. Før det var han flere år i kommunikasjonsbransjen, deriblant i Geelmuyden Kiese Gruppen hvor han var partner, viseadministrerende direktør og fagansvarlig for bærekraft.

– Nå gleder jeg meg til å bruke min erfaring og kompetanse i arbeidet med å utvikle Klimastiftelsen videre. Jeg er stolt av å ha blitt invitert med for å bidra.  

Selle er også styreleder i Bærekraftige liv Norge, Co-Founder i techstiftelsen TERRAVERA og kommmunikasjonsleder for One Ocean Expedition.

Gjenvalg på Tomasgard, Velken og Løvseth

I henhold til Norsk klimastiftelses vedtekter utnevner styret selv sine nye medlemmer, etter en konsultasjon med stiftelsens råd og innstilling fra valgkomiteen. Årets valgkomite ble ledet av Geir Inge Lunde, med Berit Kristoffersen og Kikki Kleiven som medlemmer.

I tillegg til valget av Svein Roger Selle som nytt styremedlem, ble Ingrid von Streng Velken, Asgeir Tomasgard og Toini Løvseth gjenvalgt for en ny periode på to år.

Styret i Norsk klimastiftelse består nå av følgende personer:

  • Birger Magnus (styreleder)
  • Kikki Kleiven
  • Toini Løvseth
  • Martin Skancke
  • Asgeir Tomasgard
  • Ingrid von Streng Velken
  • Svein Roger Selle