Climate Action Symposium 2021

6.- 7. april inviterer NHH og Norsk klimastiftelse årets Climate Action Symposium. Tema: Klima og bærekraft i finans. Del 1 og 2 er åpen for alle.

Hva gjør aktørene i finansbransjen for å bidra til å løse viktige utfordringer innen bærekraft og klima? Det får du svar på i årets Climate Action Symposium som arrangeres av NHH og Norsk klimastiftelse 6.-7. april. Du kan også bidra til å løse konkrete utfordringer som tre norske finansaktører står overfor. Del 1 og 2 – med blant andre NBIM – er åpen for alle. Del 3 er kun for NHH-studenter.

Påmeldingsfrist: 4. april

Om Climate Action Symposium

Climate Action Symposium er en to dagers konferanse i regi av NHH og Norsk klimastiftelse. Målet er å gi teoretisk og praktisk kunnskap om bærekraft og klima, som i økende grad er en viktig driver for hvordan finansbransjen over hele verden investerer, forvalter og låner ut penger.

Symposiet innledes med en halvdagskonferanse som passer for ansatte i næringsliv og offentlig virksomhet, i tillegg til studenter. Deretter inviteres studentene til å løse konkrete caseoppgaver fra tre selskaper.

Del 1 og del 2 er åpen for alle. I del 3 inviteres studenter ved NHH til å arbeide med konkrete bærekraftsutfordringer for DNB (bank), Tryg (Skadeforsikring) og Sarsia (Investeringer). Dette gir erfaring i hvordan klima og bærekraft har konkret betydning i sentrale forretningsprosesser i disse selskapene. Studentgruppene vil så få mulighet til å presentere sine løsninger og få direkte tilbakemeldinger fra casebedriften. Avslutningsvis deltar representanter fra selskapene i en paneldebatt om utfordringer og aktuelle løsninger på bærekraftsområdet.

Casearbeid er kun tilgjengelig for studenter ved NHH.

Program

Tirsdag 6. juni

DEL 1: FAGLIG INTRODUKSJON

09:00 Velkommen
09:15 Hva er bærekraftig finans? v/ Aksel Mjøs, førsteamanuensis ved NHH
09:55 Klimaendringenes trusler og muligheter for finansbransjen. v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse

DEL 2: NÆRINGSLIVETS PERSPEKTIV

11:00 Slik tenker NBIM om bærekraft og klima. v/ Wilhelm H. Mohn, leder for bærekraft i NBIM
11:45 Bærekraftsstatus i finansbedriftene på Vestlandet v/ Aksel Mjøs, førsteamanuensis ved NHH
12:10 Panelsamtale: Tryg, Sarsia og DNB
12:30 Pause

DEL 3: CASE-OPPGAVER

13:00 Overordnet introduksjon til case-oppgavene
13:15 Presentasjon av 3 caser

  • Case 1: Tryg (forsikring)
  • Case 2: Sarsia (forvaltning)
  • Case 3: DNB (bank)
  • 14:15 Organisering i grupper og arbeid med case-oppgavene

Onsdag 7. juni

09:00 Arbeid i grupper med case-oppgavene
12:00 Presentasjoner av case-løsninger i 3 parallelle løp
14:00 Felles paneldebatt med case-bedriftene
15:15 Slutt

Påmelding innen 4. april