Fornybarkonferansen 2019

Fornybarkonferansen finner sted i Bergen 25. april. Dette er en viktig møteplass for alle som er opptatt av fornybar energi og andre klimaløsninger. I år kan du også bidra under konferansen med innspill til regjeringens arbeid med nytt «Veikart for grønn konkurransekraft». Og som tidligere blir det utdeling av SPIR‐prisen for årets grønne teknologi.

Årets tema: Mobilisering for grønn verdiskaping. Du møter topp innledere og beslutningstakere fra næringsliv, forskning og politikk.

I tillegg møter du finalistene til SPIR‐prisen. Vinneren kåres under konferansen.

Årets fornybarkonferanse arrangeres i samarbeid med Miljødirektoratet og Høgskulen på Vestlandet.

Konferansen er gratis. Manglende avmelding ved fravær vil belastes med «No show‐avgift» på kr 1000.

Hold deg oppdatert på programmet på Facebook.

Er du interessert i å ha gratis utstilling og stand under Fornybarkonferansen? Send en søknad til jannecke@bergen-chamber.no.

Partnere av Fornybarkonferansen:


I samarbeid med: