I Bergen: Kom med innspill til Klimaomstillingsutvalget

I samarbeid med Sparebanken Vest inviterer WWF, Civita og Norsk klimastiftelse til åpen høring med blant andre utvalgsleder Vidar Helgesen og utvalgsmedlem Harald Schjelderup fra Klimaomstillingsutvalget.

Når Norge skal nå Parismålene, må vi erstatte verdiskaping og arbeidsplasser som i dag er knyttet til petroleumsvirksomheten, med ny lønnsom virksomhet. Et utvalg satt ned av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse skal i vår utarbeide et sett anbefalinger om hvilken politikk som vil sette Norge i stand til å håndtere en slik omstilling på en vellykket måte. Utvalget ledes av Kristin Halvorsen og Vidar Helgesen.

I samarbeid med Sparebanken Vest inviterer WWF, Civita og Norsk klimastiftelse til åpen høring med blant andre utvalgsleder Vidar Helgesen og utvalgsmedlem Harald Schjelderup. Møtet finner sted i Grieghallen – og tar til rett etter at programmet for Vestlandskonferansen er slutt.

Næringsliv, organisasjoner, politikk og akademia er hjertelig velkomne til å komme med innspill. Høringen er åpen for publikum, du kan melde deg på her.

Utvalget skal ta utgangspunkt i hvordan en rask, global energiomstilling bort fra fossil energi i tråd med Parisavtalens mål, vil påvirke norsk økonomi. Dette er noen av spørsmålene vi gjerne vil drøfte på høringen:

  • Hvilke rammer må settes for å sikre at omstillingen skjer på en like imponerende måte som oppbyggingen og forvaltningen av det norske petroleumseventyret?
  • Kjerneoppgaven til utvalget er å beskrive en politikk som skal forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en slik omstilling. Hva bør utvalget legge vekt på?
  • Utvalget skal i sin innstilling legge til grunn at global, europeisk og innenlandsk klimapolitikk er i tråd med 1,5-gradersmålet, det vil si en halvering av globale utslipp innen 2030, og (netto) nullutslipp innen 2050. Hvordan bør norsk petroleumspolitikk innrettes slik at den er forenlig med at klimamålene nås?

Du kan lese mer om utvalgsmedlemmene og mandatet her. Anbefalingene legges frem i juni 2020.

Vi serverer enkel mat ved møtets oppstart.

Velkommen til kunnskapsdeling og meningsutveksling!