I Oslo: Kom med innspill til Klimaomstillingsutvalget

Samtidig som Norge skal nå Parismålene, må vi erstatte verdiskaping og arbeidsplasser som i dag er knyttet til petroleumsvirksomheten, med ny lønnsom virksomhet. Vi er mange som erkjenner utfordringen, vi er mange som vil gjøre noe med det og vi har mye kunnskap om hva som skal til. Men hva hindrer oss i å få det til? Også det må vi finne ut av sammen.

Et utvalg satt ned av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse skal denne våren utarbeide et sett anbefalinger om hvilken politikk som vil sette Norge i stand til å håndtere en slik omstilling på en vellykket måte. Utvalget ledes av Kristin Halvorsen og Vidar Helgesen.

I samarbeid med SoCentral inviterer WWF, Civita og Norsk klimastiftelse til en åpen samling og høring der alle kan komme med innspill til Klimaomstillingsutvalget representert blant annet av utvalgsleder Kristin Halvorsen og utvalgsmedlem Terje Osmundsen.

Det er et begrenset antall plasser, og du kan melde deg på her.

Mandatet til Klimaomstillingsutvalget ser på hvordan en rask, global energiomstilling bort fra fossil energi i tråd med Parisavtalens mål, vil påvirke norsk økonomi. Dette er noen av spørsmålene vi gjerne vil drøfte på høringen:

  • Hvordan kan vi få til en omstilling som samler folk og virksomheter på tvers av geografi, samfunnslag og politisk ståsted?
  • Hvilke rammer må settes for å sikre at omstillingen skjer på en like imponerende måte som oppbyggingen og forvaltningen av det norske petroleumseventyret?
  • Kjerneoppgaven til utvalget er å beskrive en politikk som skal forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en slik omstilling. Hva bør utvalget legge vekt på her?
  • Utvalget skal i sin innstilling legge til grunn at global, europeisk og innenlandsk klimapolitikk er i tråd med 1,5-gradersmålet, det vil si en halvering av globale utslipp innen 2030, og for Norges del å bli klimanøytral innen 2050. Hvordan bør norsk petroleumspolitikk innrettes slik at den er forenlig med at klimamålene nås?

Du kan lese mer om utvalgsmedlemmene og mandatet her. Anbefalingene legges frem i juni 2020.

Vi serverer enkel lunsj kl. 11:30.

Velkommen til kunnskapsdeling og meningsutveksling!