#Klimafrokost 10/4: Hvilke teknologier kan få skipsfartens utslipp mot null?

Onsdag 10. april kl. 08:30 - 10:30 inviterer Norsk klimastiftelse til #Klimafrokost i Bergen om grønn skipsfart.

Tema:
2 – 3 prosent av alle globale klimagassutslipp kommer fra internasjonal skipsfart. FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) vedtok i fjor en ambisjon om at utslippene skal halveres innen 2050 og nå null så raskt som mulig i dette århundre. I Norge skal regjeringen om kort tid legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart hvor målet er 50 prosent utslippskutt innen 2030. Vi spør: Er skipsfart uten utslipp mulig og hvilke teknologier og hvilken politikk trengs for å få det til?

Program:

Innledning: Klimastatus for skipsfarten, v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse

BATTERI: Hvor stor del av verdens ferger, båter og skip kan gå på batteri? v/ Kjetil Dent Tranberg, Corvus.

HYDROGEN: Hvilken rolle vil hydrogen spille i overgangen til en grønn skipsfart? v/ Hilde Holdhus, CEO Greensight.

Grønn hydrogen av vannkraft: Er det mulig å skape lønnsom forretning? v/ Aksel Skjervheim, leder forretningsutvikling Gasnor.

AMMONIAKK: Hvorfor er ammoniakk i ferd med å seile opp som et lovende klimavennlig alternativ til å erstatte olje og diesel i skip? v/ Bernt Skeie, CEO Prototech.

Fra diesel til ammoniakk: Ny skipsmotor under utvikling, v/ Kjeld Aabo, Director New Technologies MAN Energy Solutions.

HVORDAN NAVIGERER REDERIENE? Fra verdens første batteriferge til verdens første ferge på flytende hydrogen, v/ Lars Jacob Engelsen, viseadministrerende direktør Norled.

Bergen-Kirkenes uten utslipp. Hvilke teknologier kan gjøre dette mulig? v/ Tor Geir Engebretsen, konserndirektør maritime operasjoner i Hurtigruten.

Debatt:
Norge har tatt en lederposisjon i å elektrifisere fergene. Nå står hurtigbåtene og resten av skipsfarten for tur. Innen 2030 skal vi halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske, og regjeringen vil om kort tid legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart. Hvilke politiske rammevilkår trengs nasjonalt for å  få fart på teknologiutviklingen og teknologibruken?

Atle Hamar (V), statssekretær i Klima- og miljødepartementet
Else-May Botten Norderhus (Ap), stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen
Lars Haltbrekken (SV), stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen

Arrangementet er gratis og foregår i Media City Bergen. Vi serverer frokost fra klokken 08:00 Programmet varer fra 08:30 – 10:30.

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.