#Klimafrokost 28/2: Hvordan avrunde oljealderen med stil?

Torsdag 28/2 inviterer vi til årets første Klimafrokost med et tema mange opplever som kontroversielt – men som norsk politikk og arbeidsliv i økende grad må forholde seg til. Det er ingen enkle svar på hvordan en oljenasjon som Norge skal forholde seg til klimaendringer, klimapolitikk og en raskere energiomstilling, men en ting er sikkert: løsningen er ikke å skyve diskusjonen foran seg, men å tørre å være en del av den. På Klimafrokosten spør vi blant annet:

  • Hva er den best tenkelige avrundingen på oljealderen i en verden som skal nå klimamålene? Og hvordan går en oljenasjon frem for å komme dit på en mest mulig skånsom måte?
  • Hvilke rammer setter klimaendringene og klimapolitikken for norsk oljenæring på kort og lang sikt?
  • Hvilke grep bør staten ta, for eksempel gjennom eierskap i Equinor og Petoro?
  • Hvilken næringspolitikk trengs for å dytte frem nye arbeidsplasser og ny verdiskaping i andre næringer?
  • Hvordan sikre at forskningsmidlene går til prosjekter som tar oss inn i lavutslippsamfunnet og som ikke bidra til å forlenge oljealderen?
  • Politikere som våger å reise dette temaet møter motbør – hvordan kan en politisk debatt om disse vanskelige problemstillingene rigges på en mest mulig konstruktiv måte?

Arrangementet er gratis og foregår i lokalet Gerhardsen på Grand Hotel i Oslo. Vi serverer frokost fra klokken 07.30, programmet varer fra kl. 08-10.

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.

 

Påmelding

Påmeldingen er stengt – arrangementet er fulltegnet.