#Klimafrokost 29/3: Teknologi og politikk for grønn skipsfart

Fredag 29. mars kl. 08:00 — 10:00 inviterer Norsk klimastiftelse til Klimafrokost på Grand Hotel i Oslo. Tema er grønn skipsfart globalt og nasjonalt.

Utslippene fra internasjonal skipsfart er årlig på rundt 1 milliarder tonn CO2, eller 2 – 3 prosent av alle globale utslipp. Uten tiltak vil utslippene øke med 50 – 250 prosent mot 2050. Denne trenden vil FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) snu. Innen 2050 skal utslippene halveres. Hvordan skal vi få til dette?

  • Skipsfartens Paris-avtale: Visjon om en verdensflåte uten utslipp, fagdirektør Klima- og miljødepartementet og leder av IMO-forhandlingene, Sveinung Oftedal.
  • Internasjonal skipsfart i dag: Hva betyr klimavisjonen for en næring som ingen land har ansvar for utslippene fra? Harald Solberg, administrerende direktør Norges rederiforbund.
  • Norge skal halvere utslippene fra egen skipsfart allerede i 2030 – hvor mange liter fossilt drivstoff i fergene, hurtigbåtene, supplyskip og fiskefartøy må erstattes av noe annet? Kjetil Martinsen, DNV GL.
  • Batteri, hydrogen, biogass eller ammoniakk? Hvilke løsninger har potensial til å ta skipsfarten mot nullutslipp? Anders Valland, SINTEF Ocean.
  • Norges maritime næring er verdensledende på å ta i bruk ny teknologi. Hvilke nullutslippsteknologier satser næringen på i dag og hvilke nye kommer til å vokse de neste tiårene? Jane C. S. Jünger, Wärstsilä Norge.  

Debatt:
Norge har tatt en lederposisjon i å elektrifisere fergene. Nå står hurtigbåtene og resten av skipsfarten for tur. Innen 2030 skal vi halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske. Hvilke politiske rammevilkår trengs nasjonalt for å få fart på teknologiutviklingen og teknologibruken?

Sveinung Rotevatn (Venstre)
Ruth Grung (Arbeiderpartiet)
Arild Hermstad (Miljøpartiet De Grønne)

Arrangementet er gratis og foregår i lokalet Gerhardsen på Grand Hotel i Oslo. Vi serverer frokost fra klokken 07:30, programmet varer fra kl. 08 – 10.

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.