#Klimafrokost: Batterier som klimaløsning og del av kraftsystemet

27. oktober arrangerer Norsk klimastiftelse #Klimafrokost i Trondheim der vi belyser hvordan stadig rimeligere batterier kan brukes til å fase ut fossil strøm. Begrenset antall plasser, meld deg på i dag!

Prisen på batterier har falt uventet raskt de siste årene, også på megabatterier som kan egne seg i kraftsektoren. I hvilken grad kan batterier bli en klimaløsning kraftsystem og slik bidra til en raskere utfasing av fossil strøm?

Batterier som klimaløsning er tema på #Klimafrokost i regi av Norsk klimastiftelse onsdag 27. oktober i Trondheim. Da vil vi også presentere noe av forskningen som skjer innen anvendelser av energilagring i energisystemene – både i Norge og verden.

NB: Bare dere som skal delta fysisk på Digs skal melde dere på, andre kan følge med digitalt uten påmelding. Her er påmeldingslenke.

Innledere er blant andre: Magnus Korpås, professor ved Institutt for elkraftteknikk ved NTNU, Stian Backe, forsker ved SINTEF Energi og Ida Fuchs, forsker og innovasjonsleder ved Institutt for elkraftteknikk. Stortingsrepresentant for Høyre, Liv Kari Eskeland og energipolitisk talsperson i MDG, Ask Ibsen Lindal kommenterer forskningen fra et politisk perspektiv.

På #Klimafrokosten spør vi blant annet:

  • Hvilken rolle kan batterier spille i kraftsystemene globalt og nasjonalt i årene framover?
  • I hvilken grad kan batterier fungere som «balansekraft» i et elnett med mye variabel kraft som sol og vind?
  • Hva trengs for å få batterier til å fungere bra i elnettene?   
  • I hvilken grad kan utbredelsen av sol på tak kombinert med batterier på vegg kan få betydning i kraftsystemet nasjonalt og globalt?
  • Hvordan kan vi løse miljøproblemene batteriene kan forårsake?
  • Hva er potensialet for verdiskaping knytett til batteriproduskjon her til lands?

Vi setter av god tid til spørsmål fra og samtale med publikum.
Arrangementet er gratis, men det er viktig med påmelding på forhånd.

Vi takker Kavlifondet for støtte t il prosjekt #Klimafrokost.

Hjertelig velkommen!

Påmelding