#Klimafrokost: Grønn omstart etter koronakrisen?

Velkommen til webinar og #Klimafrokost 7. mai 2020 kl. 08:30 – 10:00 med tema: Grønn omstart – hvordan sikre at krisetiltakene bidrar til energiomstilling og grønn vekst?

Velkommen til webinar og #Klimafrokost 7. mai 2020 kl. 08:30 – 10:00 med tema: Grønn omstart – hvordan sikre at krisetiltakene bidrar til energiomstilling og grønn vekst?

Koronakrisen innebærer store kostander også for oljelandet Norge. Epidemien inntraff i en tid der Norge fra før av står overfor store utfordringer: Oljealderen er på hell, eldrebølgen er på trappene og Norge skal omstilles til et lavutslippsland. Behovet for nye krisepakker som skal holde liv i bedrifter og folk i arbeid vil ikke avta med det første. Mye penger skal sluses inn som nødhjelp til næringslivet. «Pengene vi bruker bør bygge bro til den fremtiden som kommer, ikke den fremtiden som var», skrev NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i DN 31. mars. På Klimafrokosten spør vi:

  • Hva i samfunnet vil være annerledes når koronakrisen er over? Hvilke næringer kan være forandret for alltid?
  • Hvordan sikrer vi at tiltakene og milliardene som nå legges på bordet bidrar til at vi får en «grønn omstart» og nører opp under aktivitet og arbeidsplasser som gir verdiskaping uten utslipp?
  • I hvilke sektorer er det grunnlag for grønn vekst? Hva kan vi få i gang fort?
  • Hva er det som kombinerer sysselsetting og verdiskaping med en langsiktig og bærekraftig økonomisk utvikling?
  • Hvordan sikre at krisetiltakene ikke bidrar til å forsinke energiomstillingen? 
  • Hvilke støtteordninger trengs for å hjelpe fram gründerbedrifter som ikke har store interesseorganisasjoner i ryggen? Hvordan kan Enova og Innovasjon Norge rigge sin støtte?

Innledere er Connie Hedegaard (EUs første klimakommissær og et av to medlemmer i Solberg-regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft), Mia Charlotte Harboe (analysebyrået Opinion), Per Espen Stoknes (BI), Linda Nøstbakken (SSB), Eigil Knutsen (AP), Lene W. Halle (Høyre), Astrid Hoem (AUF) og Anders Bjartnes (Norsk klimastiftelse).

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.