#Klimafrokost: Hva betyr valget av Biden og Harris for USAs rolle i det globale klimastrevet?

Onsdag 18/11 kl. 08:00 – 09:45 inviterer Norsk klimastiftelse til digital #Klimafrokost der vi tar opp det store temaet USA og klima – post Trump.

Bilde øverst: Gage Skidmore

Arrangementet er gratis og vil foregå via plattformen BigMarker, som ikke krever nedlasting av programvare. Som deltaker vil du ikke dele verken lyd eller bilde, men du får anledning til å stille spørsmål underveis.

På #Klimafrokosten spør vi blant annet:

  • Hva kan vi vente oss av USA vedrørende klimapolitikk og energiomstilling innenlands nå når Joe Biden og Kamala Harris erstatter Donald Trump og Mike Pence? 
  • Hva kan vi forvente oss av USA som en aktør i det globale klimaarbeidet?
  • Hva betyr det for mulighetene for å nå klimamålene at «netto null»-landene nå får USA med på laget? 
  • USA og klimaforhandlingene, hva blir bildet når Joe Biden erstatter Donald Trump?
  • Mulighetene til å nå klimamål handler også om energiomstillingen og å fase inn store mengder fornybar energi. Hva har skjedd på dette feltet i USA i Trumps tid som president? Hva ligger i planene framover? Når kan vi forvente at sol og vind erstatter kull og gass i kraftsektoren i USA?
  • USA har på flere områder tatt grep om energiomstillingen – på lokalt nivå, på delstatsnivå og i næringslivet, hvem har gått foran og hva er gjort?
  • Hvilke motkrefter vil Joe Biden og Kamala Harris møte og hvordan kan de håndteres?

Innledere er Guri Bang (forsker ved NUPI), Henrik Hallgrim Eriksen (Norges forhandlingsleder for de internasjonale klimaforhandlingene, Klima- og miljødepartementet), Erik Dugstad (Områdedirektør Fornybar energi & Kraftsystem i DNV GL) og Espen Barth Eide (stortingsrepresentant og tidligere utenriksminister, AP). Vi kommer tilbake med informasjon om øvrige innledere.

Vi takker Kavlifondet for støtten til prosjekt #Klimafrokost. Hjertelig velkommen!