#Klimafrokost: Hvilken klimarisiko er Oljefondet utsatt for og hvordan kan risikoen håndteres?

Martin Skancke leder regjeringens ekspertutvalg som skal vurdere Oljefondets klimarisiko: Skancke er hovedinnleder på sesongens første #Klimafrokost og webinar. Du kan melde deg på nå!

Energiomstillingen og stadig mer alvorlige konsekvenser av klimaendringer = økende finansiell klimarisiko. Begge deler kan påvirke verdiene av både selskaper og andre eiendeler – og dermed også vår felles store pengebinge: Oljefondet. I vinter satte regjeringen ned en uavhengig ekspertgruppe som skal vurdere Oljefondets klimarisiko. Gruppen skal også drøfte ulike måter risikoen kan håndteres på. Dessuten heter det i mandatet: Hvordan håndterer finansmarkedene finansiell klimarisiko? Hvilke egenskaper har denne typen risiko sammenlignet med annen finansiell risiko? I hvilken grad er klimarisiko priset i finansmarkedene? Og: Hva gjør sammenlignbare fond på dette området?

Ekspertgruppen ledes av Martin Skancke, rapporten legges fram i august. Utvalgets vurderinger og anbefalinger er tema for sesongens aller første #Klimafrokost og webinar der utvalgsleder Martin Skancke er hovedinnleder. Øvrige deltagere er stortingsrepresentantene Aleksander Stokkebø (H), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Eigil Knutsen (AP) – alle medlemmer i Finanskomiteen.

Arrangementet foregår via plattformen BigMarker, som ikke krever nedlasting av programvare. Som deltaker deler du verken lyd eller bilde. Vi setter av god tid til spørsmål som kan skrives inn i chatten underveis.

Vi takker Kavlifondet hjertelig for støtte til prosjekt #Klimafrokost, en støtte som sikrer at vi kan gå i gang med nok en sesong med saklig, gratis kunnskapsdeling om klimaforskning, energiomstillingen og konsekvensene av klimaendringene.

Påmelding