#Klimafrokost: Hvor fort kan EU fase ut gassen til fordel for fornybar energi?

12. mai kl. 08:30–10 inviterer Norsk klimastiftelse til #Klimafrokost der vi belyser hvordan EUs energiomstilling, EUs ambisjoner for biogass og prisfallet på megabatterier kan komme til å påvirke etterspørselen etter fossil gass.

Norske myndigheter og petroleumsnæringen har i mange år markedsført norsk gass som en nødvendig klimaløsning som kan bidra til å fase ut kull. EU og Storbritannia er Norges desidert største gasskunder. Nå er nesten alt kullet ute i Storbritannia, og mange EU-land har planene klare for utfasing av kullet. Dette snur forholdet til gassen trill rundt. Når fornybar energi er alternativet, er ikke gass lenger en klimaløsning, men et klimaproblem – og det neste som skal fases ut på vei mot netto nullutslipp. Likevel bruker vi i Norge store penger på å lete etter mer gass og planlegge ny gassinfrastruktur – også i Barentshavet. Dette er tema for vår Klimafrokost 12. mai klokken 08:30–10.

Foreløpig program:  

  • Tyskland er Norges største gasskunde. Hvordan vil Tysklands planer om å redusere utslippene kunne påvirke deres behov for å importere fossil gass til kraftsektoren, industri og oppvarming? Innlegg v/ Marie Byskov Lindberg, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.  
  • En av Norges andre store gasskunder er Storbritannia, som planlegger å fase inn mer fornybart og kjernekraft for å nå egne klimamål. Hvordan kan dette påvirke etterspørselen etter norsk gass? Innlegg v/ Tor Håkon Jackson Inderberg, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.  
  • Prisen på batterier faller hurtig. Hvilken rolle kan batterier spille i kraftsystem framover? Innlegg v/ Magnus Korpås, forsker på anvendelser av energilagring i energisystemet, NTNU.
  • Hvordan vil EUs planer om å øke egen produksjon av biogass påvirke etterspørselen etter norsk gass? Innlegg v/ Karen Sund, fagansvarlig, Biogass Oslofjord.
  • Hvilken rolle kan «blå» hydrogen med karbonfangst og -lagring realistisk tenkes å spille i EU? Intervju med Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima.  

I samtalepanelet deltar blant andre Erik Martiniussen, forfatter og journalist i Teknisk Ukeblad og Mani Hussaini, stortingskandidat for Arbeiderpartiet.  Møteleder er Anne Jortveit, prosjektleder for #Klimafrokost og nestleder i Norsk klimastiftelse.

Arrangementet er gratis og foregår via plattformen BigMarker, som ikke krever nedlasting av programvare. Som deltaker vil du ikke dele verken lyd eller bilde. Du kan stille spørsmål i chatten underveis. 

Hjertelig velkommen!

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.

Påmelding