#Klimafrokost: Hvordan avrunder vi oljealderen med stil?

Torsdag 26. september inviterer vi til høstens første #Klimafrokost med et tema som blir mer aktuelt for hver måned som går: Hvordan avrunder vi oljealderen med stil parallelt med at vi utvikler ny næringsvirksomhet og ny verdiskaping? Klarer vi å nå målene i Paris-avtalen om alle oljeproduserende land skal vente med avrundingen av oljealderen til man «treffer markedet riktig» og tjener mest mulig og taper minst mulig på hver krone investert i oljeaktivitet?

Arrangementet foregår i Rococosalen på Grand Hotel i Oslo. Vi serverer frokost fra kl. 07.30, selve arrangementet varer fra kl. 08-10.

Vi tar utgangspunkt i følgende fakta:

  • Oljens betydning i norsk økonomi vil falle. Det kommer tydelig frem i Regjeringens perspektivmelding.
  • Norge har et stort behov for å erstatte arbeidsplasser knyttet til oljesektoren med andre produktive jobber. 
  • Paris-avtalen og klimapolitikk vil i økende grad sette rammer rundt oljesektoren, både internasjonalt og i Norge.

Øystein Dørum (sjeføkonom i NHO) innleder om følgende: «Hvordan vil oljens betydning for norsk økonomi være de neste fem, ti, 20 og 30 årene? Hvilke scenarier og analyser legger vi til grunn når vi regner på dette? I takt med at oljenæringen gradvis vil få mindre betydning for norsk økonomi – hvordan møter vi behovet for ny verdiskaping og nye produktive og bærekraftige jobber?» 

Øvrige innledere og deltagere i samtalepanel er blant andre: 

Knut Anton Mork (professor ved NTNU og tidligere sjeføkonom i Handelsbanken)

Per Espen Stoknes (leder for Senter for grønn vekst ved Handelshøyskolen BI)

Sveinung Rotevatn (statssekretær i Klima- og miljødepartementet)

Bjørn Haugland (leder i Skift – kompetansenettverk for næringslivets klimaledere)

Hulda Holtvedt, (nasjonal talsperson i Grønn Ungdom).

På Klimafrokosten spør vi blant annet:

  • Hvordan vurderer fagfolkene oljens betydning for norsk økonomi de neste fem, ti, 20 og 30 årene?
  • Hvordan kan vi best mulig legge til rette for å skape nye produktive og bærekraftige jobber? Hva skal til for at Norge blir verdensledende på energiomstilling?
  • Hvor mye olje er det behov for om vi skal nå målene i Paris-avtalen? Hva innebærer det at også norsk oljepolitikk må være i samsvar med Paris-avtalen?
  • Når vi målene i Paris-avtalen om alle oljeproduserende land skal vente med avrundingen av oljealderen til man «treffer markedet riktig» og tjener mest mulig og taper minst mulig på hver krone investert i oljeaktivitet?
  • Debatten om oljens fremtid engasjerer mange og vekker sterke følelser.  Det gjør det vanskelig å få til en god og opplysende samtale i offentligheten om utfordringene norsk økonomi står overfor. Trenger vi en felles fremtidsfortelling som forener oljearbeideren og klimaaktivisten, vestlendingen og østlendingen, unge og gamle? Hva skal den i så fall inneholde?  

Arrangementet er gratis og er et samarbeid med vår støttespiller Kavlifondet.

Velkommen!

Påmelding

Arrangementet er fulltegnet.