Hvilken politikk trengs for å få fart på grønn ammoniakk som klimaløsning for skipsfarten?

Hvilken politikk trenger vi i Norge for å ta i bruk og skalere grønn ammoniakk som drivstoff i sjøtransporten? Hva er potensial for norsk verdiskaping knyttet til grønn ammoniakk? Det er tema på Klimafrokost 26. august.

Informasjon
Tid
Sted
Grand Hotel, Oslo

De siste årene har interessen for grønn ammoniakk som drivstoff til sjøs økt voldsomt, både i Norge og mange andre steder i verden. På #Klimafrokost 26. august spør vi: Hvilken politikk trenger vi i Norge for å få fart på grønn ammoniakk som drivstoff i sjøtransporten? Hvilke lovende ammoniakk-prosjekter er på gang – i Norge og verden – når det gjelder teknologiutvikling for ammoniakk som drivstoff og produksjon av ammoniakk? Hva er potensial for norsk verdiskaping knyttet til grønn ammoniakk? Og: Hvordan arbeider Norge, EU og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO for å fase inn utslippsfrie skip i internasjonal skipsfart? Hvilken plass har grønn ammoniakk der?  

Tid: Fredag 26. august klokken 08 –10:30. Sett gjerne av litt tid til å mingle i etterkant av programmet. Vi serverer god frokost fra klokken 07:30.

Sted: Lokalet Gerhardsen i 7. etasje på Grand Hotel i Karl Johans gate 27 i Oslo. Arrangementet strømmes også og om du ikke kan møte opp kan du følge med digitalt. Vi bruker plattformen BigMarker, som ikke krever nedlasting av programvare. Som deltaker vil du ikke dele lyd eller bilde, men du får anledning til å sende inn spørsmål via chatten underveis.

Vi setter av tid til samtale med publikum.

Tusen takk til Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost!

Meld deg på i dag – hjertelig velkommen!

Program

Innledning v/ Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

Hvor langt har vi kommet i utviklingen av grønn ammoniakk som drivstoff for skipsfarten? Hvilken politikk kan få fart på grønn ammoniakk som klimaløsning for internasjonal skipsfart? Hvordan kan næringene og myndighetene samarbeide om å skape etterspørsel og marked før grønn ammoniakk?

Pilotprosjekter for grønn ammoniakk i Grønt Skipsfartsprogram: Sikkerhet, global skipsfart, passasjerskip, havtråler, bulkskip, stortank, offentlige anskaffelser og grønne skipskorridorer.

Ved Narve Mjøs, direktør for Grønt Skipsfartsprogram og visepresident i DNV.

Derfor investerer vi i grønn ammoniakk og bunkringsbøyer for ammoniakk til maritim sektor.

Ved Magnus Ankarstrand, leder for YARAs prosjekter for grønn ammoniakk og styreleder i Yara Clean Ammonia Norge AS.

Grønn ammoniakk som klimaløsning for nærskipsfarten i samarbeid med store vareeiere – integrerte med bunkringsterminaler

Med Karl Arthur Bræin, kommersiell direktør i Amon Maritime, Viridis Bulk Carriers og Azane Fuel Solutions.

Grieg Maritime Group og finske Wärtsilä samarbeider om det Pilot-E-støttede prosjektet MS Green Ammonia – og planlegger å sjøsette et spesialskip for transport av grønn ammoniakk fra Berlevåg. Utfordringer og status.

Ved Vidar Lundberg, utviklingsleder i Grieg Maritime Group.

Slik vil vi produsere grønn ammoniakk og grønt hydrogen i Finnmark – ved hjelp av flytende installasjoner kjent fra petroleumsnæringen. 

Ove Tideman Rylandsholm, Head of Marine Operations i H2Carrrier.

For å produsere grønn ammoniakk trenger vi fornybar kraft, hvor og hvordan kan vi skaffe denne kraften?

Med Sigurd Kvammen Rafaelsen, ordfører i Lebesby og 1. varamann til Stortinget for Arbeiderpartiet.

Hvordan kan myndighetene legge til rette grønn ammoniakk og andre nullutslipps drivstoff ved en kombinasjon av krav, avgifter og incentiver?

Med blant andre Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant for Høyre og Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV.

Klimaambisjonene for internasjonal skipsfart – hvor langt er vi kommet og hva skjer framover?

Ved Sveinung Oftedal, fagdirektør i Klima- og miljødepartementet og Norges representant i IMO-forhandlingene.