#Klimafrokost: Kan EUs plan om å innføre en karbontoll få fart på globale utslippskutt?

Hvordan kan en karbontoll få fart på energiomstilingen – både i EU og verden? EUs forslag om karbontoll som klimapolitisk virkemiddel er tema for vår #Klimafrokost 22. juni.

EU vurderer nå å få på plass et system med en karbontoll – eller en grenseavgift. Denne skal hindre at utslippsintensiv industri flytter ut av EU når prisen på å slippe ut CO2 gradvis øker internt i EU. En karbontoll kan også bidra til å finansiere deler av energiomstillingen. Forslaget møter både motbør og applaus. EUs karbontoll som klimapolitisk virkemiddel er tema når vi inviterer til #Klimafrokost 22. juni klokken 08:30–10:15.

PROGRAM:

  • EUs mulige karbontoll: hva går ideen ut på og hvem former den? v/ Jørgen Wetterstad, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.   
  • Hvilke virkninger kan vi vente av de ulike måtene å utforme karbontollen på? Kan vi løse utfordringen med karbonlekkasje med andre innretninger? v/ Taran Fæhn, forsker ved SSB og leder av PLATON (Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt som skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn).
  • Hva er forholdet mellom EUs karbontoll og en klimaklubb? v/ Indra Øverland, forsker ved NUPI.
  • Hvordan kan en mulig karbontoll i EU påvirke kvoteprisen? v/ Ingvild Sørhus, Lead EU Carbon Analyst hos Refinitiv.
  • Samtale med blant andre Rønnaug Sægrov Mysterud, Vice President, Head of EU Affairs – Norsk Hydro, Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre og leder i Europabevegelsen.

Møteleder er Anne Jortveit, prosjektleder for #Klimafrokost og nestleder i Norsk klimastiftelse.

Arrangementet er gratis og foregår via plattformen BigMarker, som ikke krever nedlasting av programvare. Som deltaker deler du verken lyd eller bilde. Vi setter av god tid til spørsmål som kan skrives inn i chatten underveis.

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.

Påmelding