Velkommen til #Klimafrokost: Bør det bli dyrere å fly? På tide å skrote taxfree-ordningen?

8. november kl. 08-10 inviterer til vi ny #Klimafrokost på Grand Hotel i Oslo.

8. november kl. 08-10 inviterer til vi ny #Klimafrokost på Grand Hotel i Oslo.

Meld deg på  i dag!

På Klimafrokosten spør vi blant annet:

Tema: Nordmenns reiser stadig mer med fly. «Taxfree-ordningen gir økte klimautslipp. Den fører til negative folkehelseeffekter ved at alkohol- og tobakksforbruket øker. Samtidig gir den staten inntektstap, stimulerer til økt reisevirksomhet..» skrev Aftenposten i fjor. Taxfreeordningen er også distriktspolitikk, salg av alkohol og tobakk gir inntekter som Avinor kan bruke til drift av små flyplasser. På #Klimafrokosten kan du sette deg inn ulike sider ved norsk luftfart og taxfree i et klimaperspektiv. Program:

Borgar Aamås, seniorforsker Cicero senter for klimaforskning, innleder om klimaeffekten av nordmenns reisevaner.

Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet, innleder om hvilke miljørammebetingelser den internasjonal luftfart er underlagt og om hvilke avgifter som gjelder for internasjonal trafikk som CO2-avgift, merverdiavgift, kvoteplikt, taxfree-ordning osv.

Egil Thompson, konserndirektør kommunikasjon og marked i Avinor, presenterer innholdet i den nye rapporten «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart» som nylig ble gitt ut av NHO Luftfart og under Avinors prosjektledelse.

Christoffer Ringnes Klyve, nestleder i Fremtiden i våre hender, lanserer sin nye rapport «Avvikling av taxfree-ordningen», utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA).

Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO, innleder om hvilke muligheter finnes for lavere utslipp fra luftfarten? Teknologi og forskning.

I samtalepanelet deltar blant andre Eigil Knutsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Une Aina Bastholm, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne – begge sitter i Finanskomiteen – og Stefan Heggelund som sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Høyre.

Anne Jortveit og Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk klimastiftelse leder arrangementet og samtalen.

Klimafrokosten arrangeres i lokalet Gerhardsen i Grand Hotel, inngang rett overfor løvene på Løvebakken. Ta heisen opp i 7. etg. Arrangementet er gratis og vi serverer frokost fra kl. 07.30.

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.