#Klimafrokost nummer 50: Klimakrisen og internasjonal solidaritet

I Norsk klimastiftelse er vi svært glade for å kunne invitere til #Klimafrokost nummer 50 fredag 22. oktober. På denne frokosten tar vi opp et av de aller viktigste og vanskeligste temaene knytte til klimakrisen – nemlig internasjonal solidaritet.

Verdens fattige land har liten skyld i klimakrisen. Likevel er det særlig mange av disse som må bære de største byrdene når temperaturøkningen fører til lengre tørkeperioder, kraftigere regnvær og ødelagt infrastruktur. Klimakrisen er nå en av de viktigste årsakene til at mange ikke har nok mat eller nok vann. Situasjonen blir stadig mer fortvilende særlig fordi vi i de rikere landene ikke har vært villige til å ta konsekvensene av klimavitenskapen og fase ut bruken av olje, kull og gass i tide.

På denne frokosten spør vi: Hvordan ser bildet ut i et lengre perspektiv og hvilket ansvar har Norge for å bidra til å begrense krisen og forebygge skade? Det er tema for denne #Klimafrokosten. 

Program:

Klimakrisen og internasjonal solidaritet. Innledning ved utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp).

– Slik kaster klimaendringer og katastrofer verdens sårbare på flukt – i dag. Innledning ved Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen og tidligere visegeneralsekretær i FN.  

– Hva forteller den nye rapporten fra FNs klimapanel oss om endringer i ekstremhendelser og andre værforhold i årene som kommer? Hvordan kan disse fysiske farene påvirke framtidig mulighet for matproduksjon og tilgang til vann i områder i verden som allerede er under press? Innlegg ved Bjørn Hallvard Samset, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning og forfatter av den nye boken «2070 – alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den».

Hvor og hvordan kan Norge best bidra med klimarelatert utviklingsarbeid og bistand? Hvilke analyser eller vurderinger legges til grunn for valg av prosjekter? Hvor er behovet størst? Innlegg ved Stig Ingemar Traavik, avdelingsdirektør i Avdeling for klima og miljø i Norad.

– Hvilket ansvar har Norge som oljenasjon for å bidra til å begrense den globale oppvarmingen? Hvilket ansvar har Norge for å bidra til å gjøre fattige land i stand til å klimatilpasse landene sine? Samtale med:

  • Guri Melby, leder i Venstre, stortingsrepresentant og tidligere kunnskaps- og integreringsminister.
  • Dag-Inge Ulstein, stortingsrepresentant for KrF, tidligere utviklingsminister og styremedlem i The Global Center on Adaptation.
  • Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre.

Vi setter av god tid til spørsmål og innspill fra publikum.

Vi takker Kavlifondet hjertelig som «fødselshjelper» for vårt prosjekt #Klimafrokost og for at fondet har gjort det mulig for oss å invitere til kunnskapsdeling og saklig samtale siden 2014. 

Hjertelig velkommen!
Husk påmelding!

Påmelding