#Klimafrokost og webinar: Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til at byggsektoren blir utslippsfri?

Tirsdag 20. oktober kl. 08:00 – 09:45 inviterer Norsk klimastiftelse til digital #Klimafrokost. Tema: Hvordan kan offentlige innkjøp og investeringer bidra til en byggsektor uten utslipp?

Arrangementet er gratis og vil foregå via plattformen BigMarker, som ikke krever nedlasting av programvare. Som deltaker vil du ikke dele verken lyd eller bilde, men du får anledning til å stille spørsmål underveis. 

Mer om temaet:

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for hundrevis av milliarder kroner. Det gjør staten, fylkene og kommunene til dominerende markedsaktører i Norge.

En av sektorene hvor det offentlige bruker mest penger er bygg. I Norge er byggsektorens direkte utslipp beskjedne fordi vi har et fornybart strømnett, derfor får de heller ikke så mye oppmerksomhet i klimapolitikken. Men byggsektorens utslipp handler om mye mer enn energibruken i selve bygget. Det handler også om hva som skjer i bygg- og anleggsperioden, massehåndtering, transporttjenester og ikke minst: hvilke materialer som benyttes.

Når det offentlige skal bygge skoler, eldrehjem, kulturhus, studentboliger og idrettshaller gir det dem en unik mulighet til å bruke innkjøpsmakten i klimaets tjeneste – og etterspørre løsninger som er forenlig med en utslippsfri byggsektor. Men hvordan går man fram? Hva er det mulig å kreve? Og blir det ikke mye dyrere å stille strenge klimakrav? Arrangementet skal gi deltakerne praktisk kunnskap – men uten å bli for teknisk. Vi ser også utover landets grenser og spør hva som skjer i Europa og Norden på dette feltet.

Programmet:

 • Offentlige innkjøp som driver for en byggsektor mot nullutslipp
  v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse
 • Utslippskutt i byggsektoren handler om å se helheten
  v/ Anne Rønning, seniorforsker i Norsus
 • Hvert år rives det over 20 000 bygg i Norge. Må det alltid bygges nytt? 
  v/ Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse
 • Det store materialvalget: Hva bør man etterspørre og hva bør man unngå?
  v/ Christofer Skaar, seniorforsker i SINTEF
 • Omstillingen til en grønn byggsektor – sett fra Sverige
  v/ Mattias Goldmann, bærekraftsjef i Sweco
 • Utslippsfrie bygg: dette er våre forventinger til politikerne!
  v/ Jenny Skagestad, rådgiver i Zero
 • Politisk samtale: Hvordan tenker store offentlige innkjøpere – og hva planlegges det for?
  v/ Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger kommune, og Anne Beathe Tvinnereim (SP), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune.

Prosjekt #Klimafrokost er støttet av Kavlifondet.

Hjertelig velkommen!