#Klimafrokost: Plast og klima

Velkommen til høstens første #Klimafrokost 20. september kl. 08-10 i lokalet Gerhardsen på Grand Hotel i Oslo.  Vi serverer frokost fra kl. 07.30.

Gå til påmelding her.

Mer om temaet: Plastforsøpling og klima representerer verdens største miljøtrusler. Klimagassutslippene fra plastproduksjon og plastforbrenning tilsvarer om lag utslippene fra all verdens luftfart. Rundt 5-7 prosent av olje og gass  som produseres årlig i verden går til plastproduksjon. På denne #Klimafrokosten får du kunnskap om omfanget av plastproblemet og hva som kan gjøres for å kutte utslippene fra hele plastens verdikjede. Vi vil belyse blant annet følgende:

  • Hvordan kan vi redusere forbruket av plast?
  • Hva skal til for å minske CO2-utslippene?
  • Hvordan møter næringslivet plastutfordringen?
  • Hva forskes det på for å finne gode erstatninger til fossil plast?
  • Politikere verden over vil forby engangsplast og minske plasforbruket, hvordan kan dette påvirke etterspørselen etter olje og gass?
  • Hvordan kan våre politikere legge til rette for å få bukt med plastproblemene og minske klimagassutslippene som kommer fra plast?


Arrangementet er gratis, vi takker Kavlifondet for støtte til prosjektet #Klimafrokost.