#Klimakvarteret: Batteriteknologi på 15 minutter

Fredag 19. februar kl. 12:00 inviterer Norsk klimastiftelse til årets første digitale #Klimakvarter. Tema for det 15 minutter lange foredraget er batteriteknologi som klimaløsning.

Batterier blir en stadig viktigere klimaløsning. I Norge har elbiler og elferger blitt vanlig, i andre land brukes batterier også til å lagre strøm produsert fra sol og vind. Også i andre sektorer vurderes batterier som en løsning for å kutte utslipp.

I årets første #Klimakvarter vil batteriforsker Jacob Hadler-Jacobsen fra NTNU fortelle om batteriteknologiens rolle i kampen mot klimaendringene, om forskningen som pågår og utsiktene for fremtiden. Dette er noe av det du får svar på:

  • Hvorfor er batterier viktig for å få ned klimagassutslippene?
  • Hvordan har batteriteknologien utviklet seg til nå?
  • Hvilke batterier vil vi få i fremtiden og hvilke egenskaper vil disse ha?
  • Hva er batteriteknologiens begrensninger?

På slutten av foredraget vil Hadler-Jacobsen svare på spørsmål fra tilhørerne. Spørsmål kan enten sendes på e-post i forkant til post@klimastiftelsen.no (merk «Klimakvarteret») eller sendes inn under selve presentasjonen.

Hva er #Klimakvarteret?

I 2021 vil Norsk klimastiftelse sende 15 #Klimarkvarter. Det er et 15 minutters digitalt forskerforedrag om et tema knyttet til klimaendringer eller klimaløsninger.

#Klimakvarteret er en del av klimaformidlingsprosjektet <2C. Prosjektets formål er å nå bredt ut med oppdatert og troverdig klimakunnskap. I tillegg til #Klimakvarteret består <2C-prosjektet av tograder.no, temanotater, <2C Skole og statistikksiden Klimavakten.

Klimastiftelsens faglige samarbeidspartnere i <2C-prosjektet er Bjerknessenteret for klimaforskning, NHH, NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.

Forskningsrådet har gitt støtte #Klimakvarter i 2021.

Påmelding