#Klimakvarteret: Hydrogen som klimaløsning

Fredag 16. april kl. 12:00 inviterer Norsk klimastiftelse til et digitalt #Klimakvarter. Tema er hydrogen som klimaløsning.

For å nå Paris-målene må vi også fjerne CO2-utslippene fra sektorer som ikke lar seg elektrifisere direkte, slik som skipsfart, luftfart og tungindustri.  I politikk og næringsliv peker stadig flere på hydrogen og hydrogenbaserte energibærere som løsningen.

På dette #Klimakvarteret vil førsteamanuensis Velaug Myrseth Oltedal fra Høgskulen på Vestlandet gi en introduksjon til temaet hydrogen som klimaløsning.

Dette er noe av det du får svar på:

  • Hva er hydrogen og hvordan brukes det i dag? 
  • Hvor og hvordan kan hydrogen brukes til å fjerne utslipp fremover – på veien mot nullutslipp?
  • Hvilke forutsetninger må på plass for at vi skal klare å bygge en hydrogenøkonomi?
  • Hvor ligger forskningsfronten når det kommer til hydrogen?

På slutten av foredraget vil Oltedal svare på spørsmål fra tilhørerne. Spørsmål kan enten sendes på e-post i forkant til post@klimastiftelsen.no (merk «Klimakvarteret») eller sendes inn under selve presentasjonen.

Hva er #Klimakvarteret?

I 2021 vil Norsk klimastiftelse sende 15 #Klimarkvarter. Det er et 15 minutters digitalt forskerforedrag om et tema knyttet til klimaendringer eller klimaløsninger.

#Klimakvarteret er en del av klimaformidlingsprosjektet <2C. Prosjektets formål er å nå bredt ut med oppdatert og troverdig klimakunnskap. I tillegg til #Klimakvarteret består <2C-prosjektet av tograder.no, temanotater, <2C Skole og statistikksiden Klimavakten.

Klimastiftelsens faglige samarbeidspartnere i <2C-prosjektet er Bjerknessenteret for klimaforskning, NHH, NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.

Forskningsrådet har gitt støtte #Klimakvarter i 2021.