#Klimakvarteret: Naturkrisen og klimakrisen – to sider av samme sak

Fredag 28. mai kl. 12:00 inviterer Norsk klimastiftelse til et digitalt #Klimakvarter. Tema: Hvordan løser vi både naturkrisen og klimakrisen?

Etter som omleggingen til fornybarsamfunnet skyter fart, begynner vi for alvor å se at også her brygger det opp til grunnleggende interessekonflikter. Og mange av disse konfliktene handler om arealbruk. Fornybare energikilder som vind, vann og biobrensel er arealkrevende, samtidig som nettopp arealtap er den suverent største trusselen mot naturmangfoldet og naturverdiene. Må vi ofre naturen for klimaet? 

Problemet med en tilnærming der vi lar klima trumfe natur – eller omvendt – er at naturen og klimaet er gjensidig avhengig av hverandre. Dette er alle de store internasjonale rapporter fra klimapanelet og naturpanelet helt enige om. Den ene krisen kan ikke ofres for å løse den andre.

FNs generalsekretær sier det enkelt: Vi må rett og slett slutte fred med naturen. Men hvordan kommer vi dit – når vi samtidig må bygge ut mer fornybar energi for å fase ut det fossile? Hva skal til?

Det er tema for dette #Klimakvarteret. Innleder er professor Vigdis Vandvik ved Universitetet i Bergen.  

Dette er noe av det du får svar på i hennes foredrag:

  • Hva er tilstanden og utviklingstrenden for naturen og naturverdiene i verden, og i Norge?
  • Hva er truslene – og hvor ligger mulighetene?
  • Hvordan kan vi finne fram til, og få samfunnet med på, vinn-vinn-muligheter for klima og natur?

På slutten av foredraget vil Vandvik svare på spørsmål fra tilhørerne. Spørsmål kan enten sendes på e-post i forkant til post@klimastiftelsen.no (merk «Klimakvarteret») eller sendes inn under selve presentasjonen.

Hva er #Klimakvarteret?

I 2021 vil Norsk klimastiftelse sende 15 #Klimarkvarter. Det er et 15 minutters digitalt forskerforedrag om et tema knyttet til klimaendringer eller klimaløsninger.

Se tidligere sendte Klimakvarter.

#Klimakvarteret er en del av klimaformidlingsprosjektet <2C. Prosjektets formål er å nå bredt ut med oppdatert og troverdig klimakunnskap. I tillegg til #Klimakvarteret består <2C-prosjektet av tograder.no, temanotater, <2C Skole og statistikksiden Klimavakten.

Klimastiftelsens faglige samarbeidspartnere i <2C-prosjektet er Bjerknessenteret for klimaforskning, NHH, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.

Forskningsrådet har gitt støtte #Klimakvarter i 2021.

Påmelding