Lokal klimarisiko: Overgangsrisiko for kommuner og næringsliv

KBN og Norsk klimastiftelse inviterer til et timelangt webinar med tema klimarisiko og kommunale investeringer.

Strengere klimapolitikk, endrede rammebetingelser og økt tempo i energiomstillingen kan få store økonomiske følger for både bedrifter og kommuner som ikke er forberedt. Hvordan kan vi unngå at store investeringer mister verdi eller at arbeidsplasser går tapt? Hva har norske lokalsamfunn å vinne på å omstille seg tidlig, og hvordan kan kommune og næringsliv samarbeide for å lykkes? Det er tema når KBN og Norsk klimastiftelse inviterer til et timelangt webinar med temaet lokal overgangsrisiko– tirsdag 27. april klokken 09–10.

Program:

  • Hvordan kan lokalt næringsliv, kommuner og fylkeskommuner forebygge tap og samtidig legge til rette for utslippskutt og besparelser? Innlegg ved Tine Sundtoft, fylkesrådmann og tidligere klima- og miljøminister.
  • Hva sier tre framtidsfortellinger om overgangsrisiko for norske lokalsamfunn? Innlegg v/ Borgar Aamaas, forsker med meteorologibakgrunn ved CICERO Senter for klimaforskning.

Arrangementet er gratis og foregår via plattformen BigMarker, som ikke krever nedlasting av programvare. Som deltaker vil du ikke dele verken lyd eller bilde.

Meld deg på i dag!

Hjertelig velkommen til en time med nyttig påfyll!