Kunnskapsmøte i Bergen: Klimarisiko – finans, børs og norsk økonomi

Velkommen til kunnskapsmøtet Klimarisiko – finans, børs og norsk økonomi fredag 5. april kl. 08 – 10:00 på Litteraturhuset i Bergen.

Informasjon
Tid
Sted
Litteraturhuset i Bergen

Velkommen til kunnskapsmøtet Klimarisiko – finans, børs og norsk økonomi fredag 5. april kl. 08 – 10:00 på Litteraturhuset i Bergen.

Strengere klimapolitikk, energiomstillingen og klimaendringene vil påvirke finanssektoren, mange store og små selskaper og også norsk økonomi de neste årene. Hvordan kan man rapportere på klimarisiko og hvorfor er det viktig? Hvilke verdier står på spill? Hvor langt har finansinstitusjonene og børsnoterte selskaper kommet i arbeidet med å identifisere, håndtere og rapportere på klimarisiko? Hvordan kan ansatte og samarbeidspartnere involveres? Og hva sier regjeringens klimarisikoutvalg om norsk økonomi og klimarisiko?

Det er tema for et åpent arrangement fredag 5. april på Litteraturhuset i Bergen. Meld deg på her.

Vi serverer frokost fra klokken 07:30. Arrangementet er gratis og er et samarbeid mellom Finans Norge, Finansforbundet, NHH, Bergen Næringsråd og Norsk klimastiftelse og er en del av prosjektet Klimarisiko – finans og børs støttet av Finansmarkedsfondet.

Foreløpig program:

  • Klimarisiko og norsk økonomi – om anbefalingene i regjeringens klimarisikoutvalg v/ Linda Nøstbakken, prorektor ved NHH og medlem i regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko.
  • 40 finansinstitusjoner og de 15 største selskapene på Oslo Børs (som ikke tilhører finans) har deltatt i Klimastiftelsens kartlegging av om og i så fall hvordan de håndterer og rapporterer klimarisiko. Lars‐Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse, legger frem resultatene.
  • Samtale om funnene i spørreundersøkelsen, hva de viser og hvordan situasjonen kan og bør gripes an: Med blant andre Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge og Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima.
  • Hvordan får vi til et kompetanseløft for klimarisiko blant ansatte i finansnæringen og børsnoterte selskaper? Hvordan kan de ansatte bidra til økt forståelse for finansiell klimarisiko og bærekraft hos sine kunder? Samtale med Nanna Ringstad, spesialrådgiver i Finansforbundet.
  • Slik jobber vi med klimarisiko. Samtale med Katrine Trovik, leder for Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd.
  • Klimarisiko‐rapportering: Hvordan kommunisere klimarisiko til finansmarkedet? Hvordan påvirker klimaendringer og klimapolitikk virksomheten? v/ Maria Gjølberg, partner i The Governance Group og spesialist innen bærekraftsrapportering og klimarisikoanalyser med erfaring fra norske og internasjonale industriselskaper og finansforetak.

Hjertelig velkommen til kunnskapsdeling og diskusjon om et tema som blir stadig viktigere.