Norsk vindkraft som klimaløsning – hvorfor og hvordan?

Torsdag 9. mai åpnes Norges største vindpark på Fosen. Før festivitasen inviterer Norsk klimastiftelse til #Klimafrokost i Trondheim om vindkraft som klimaløsning. Arrangementet er gratis og åpent for alle, og varer fra klokken 08-10, vi serverer frokost fra klokken 07:30. Sted: Kunsthallen i Kongens gate 2 i Trondheim.

Torsdag 9. mai inviterer Norsk klimastiftelse til #Klimafrokost i Trondheim om vindkraft som klimaløsning. Arrangementet er gratis og åpent for alle, og varer fra klokken 08-10, vi serverer frokost fra klokken 07:30. Sted: Kunsthall Trondheim i Kongens gate 2.

Mer om temaet: Vindkraft er nå lønnsomt uten subsidier og må bygges ut raskt og i stor skala verden over om vi skal ha noen som helst mulighet til å nå målene i Paris-avtalen. Å få på plass mer vindkraft har i lang tid vært et mål både her til lands og ellers i Europa. Mange steder i Norge er særlig godt egnet for vindkraft, og betydelig utbygging er ventet de kommende årene.

NVE foreslår å begrense utbyggingen til 13 områder landet over. Men motstanden mot vindturbiner øker; miljøvernere, nabolag, fagforeninger og politikere protesterer med ulike begrunnelser. På #Klimafrokosten 9. mai i Trondheim spør vi:

  • Hvor mye mer fornybar kraft har Norge bruk for på kort og mellomlang sikt og er vindenergi en del av løsningen?
  • Avkarbonisering av kraftsektoren i Europa haster om klimamålene skal nås. Hvordan kan Norge best bidra til dette? Hva skal ambisjonsnivået vårt være og hvordan bør politikken rigges?
  • Er det hold i påstanden om at vi risikerer høyere strømpriser og mindre billig strøm til egen industri – om vi legger til rette for mer vindenergi og flere kabler til Europa?
  • Vil offshore vind snart bli rimeligere enn vindkraft på land? Hvorfor bygge ut vindkraft i norsk natur om vi kan få like billig strøm ved å «gjemme bort» vindturbinene til havs?
  • Inntektene fra petroleumssektoren vil avta, kan mer norsk vindkraft bety framtidige inntekter for kommunene? Bør også vindkraften bidra med grunnrente til fellesskapet slik som vannkraften og oljen gjør?

Innledere er blant andre Johan Einar Hustad (direktør NTNU Energi, Institutt for energi- og prosessteknikk), Ståle Gjersvold (konsernsjef i TrønderEnergi), Toini Løvseth (Nordic Energy Director, Alcoa), Silje Ask Lundberg (leder, Naturvernforbundet),  Bente Johnsen Rygg (førsteamanuensis, Institutt for miljø og naturvitskap, Høgdskulen på Vestlandet), Christian Skar (førsteamanuensis II, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU), John Olav Giæver Tande (sjefforsker, SINTEF) og Signe Nybø (forskningssjef, NINA Norsk institutt for naturforskning).

Vi oppdaterer med nye innledere fortløpende.

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost!