Norsk vindkraft som klimaløsning – hvorfor og hvordan?

Torsdag 9. mai inviterer Norsk klimastiftelse til #Klimafrokost i Trondheim om vindkraft som klimaløsning. Arrangementet er gratis og åpent for alle, og varer fra klokken 08 – 10, vi serverer frokost fra klokken 07:30. Sted: Kunsthall Trondheim i Kongens gate 2.

Mer om temaet: Vindkraft er nå lønnsomt uten subsidier og må bygges ut raskt og i stor skala verden over om vi skal ha noen som helst mulighet til å nå målene i Paris‐avtalen. Å få på plass mer vindkraft har i lang tid vært et mål både her til lands og ellers i Europa. Mange steder i Norge er særlig godt egnet for vindkraft, og betydelig utbygging er ventet de kommende årene.

NVE foreslår å begrense utbyggingen til 13 områder landet over. Men motstanden mot vindturbiner øker; miljøvernere, nabolag, fagforeninger og politikere protesterer med ulike begrunnelser. På #Klimafrokosten 9. mai i Trondheim spør vi:

  • Hvor mye mer fornybar kraft har Norge bruk for på kort og mellomlang sikt og er vindenergi en del av løsningen?
  • Avkarbonisering av kraftsektoren i Europa haster om klimamålene skal nås. Hvordan kan Norge best bidra til dette? Hva skal ambisjonsnivået vårt være og hvordan bør politikken rigges?
  • Er det hold i påstanden om at vi risikerer høyere strømpriser og mindre billig strøm til egen industri – om vi legger til rette for mer vindenergi og flere kabler til Europa?
  • Vil offshore vind snart bli rimeligere enn vindkraft på land? Hvorfor bygge ut vindkraft i norsk natur om vi kan få like billig strøm ved å «gjemme bort» vindturbinene til havs?
  • Inntektene fra petroleumssektoren vil avta, kan mer norsk vindkraft bety framtidige inntekter for kommunene? Bør også vindkraften bidra med grunnrente til fellesskapet slik som vannkraften og oljen gjør?

Vi kommer tilbake med informasjon om innledere om få dager.

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost!

Påmelding