Seminar i Trondheim: Den lokale klimarisikoen

Både klimaendringene og mye av klimapolitikken er global, men konsekvensene av begge deler får vi lokalt – enten det er oversvømte gater eller behov for nye, grønne arbeidsplasser.

Mandag 3. juni kl. 10 - 14:15 inviterer Norsk klimastiftelse, Kommunalbanken, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Trøndelag til kunnskapsdeling om klimarisiko på det lokale planet. Arrangementet og lunsjen er gratis.

Mer om temaet: I 2030 skal vi i Norge og Europa slippe ut mye mindre CO2 enn i dag. For å få dette til vil folkevalgte organ lokalt, regionalt og nasjonalt – og på EU‐nivå – fatte en rekke vedtak som legger føringer for oss som privatpersoner, virksomheter og offentlig forvaltning. Strengere klimakrav og ny teknologi kan føre til at investeringer blir utdaterte og må vrakes før tiden. Det kan bli dyrt. Mange kommuner vil også merke at det kan koste dyrt når selve klimaet endres. Hvilke effekter vil klimaendringene få lokalt? Hvordan forebygge? Hvem skal betale?

FORELØPIG PROGRAM:

Del 1: Innføring i klimarisiko

Velkommen, v/ Kristine Falkgård, adm. dir. Kommunalbanken

Klimarisiko kort forklart – for kommuner og finans v/ Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima

Slik identifiserer vi finansiell klimarisiko. Slik rapporterer vi på klimarisiko v/ Åmund Lunde, administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring

Kl. 11:30 Lunsj

Del 2: Fordypning i ulike former for klimarisiko

Fysisk klimarisiko: Norge og klimaendringer – hva må vi planlegge for de neste tiårene? v/ Hans Olav Hygen, avdelingsleder for klimatjenester ved Meteorologisk Institutt.

Fysisk klimarisiko – praktiske eksempler: Arbeid med klimasårbarhet og havstigning i Trøndelag, v/ Stein-Arne Andreassen, fagdirektør klima og klimatilpasning, Fylkesmannen i Trøndelag.
Hva er kommunenes fysiske klimarisiko? v/ Ellen-Birgitte Strømø, koordinator klimatilpasning, Trondheim kommune.

Ansvarsrisiko: Kommunenes juridiske ansvar for klimatilpasning fra et juridisk perspektiv v/ Eivind Junker, postdoktor ved NTNU Institutt for arkitektur og planlegging

Overgangsrisiko: Hva har utvikling i klimapolitikk og teknologi å si for kommunenes investeringer? Samtale mellom Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima og Torunn Brånå, fagansvarlig grønn finans i Kommunalbanken.