Bergen: Seminar om den lokale klimarisikoen

Tirsdag 28. april kl. 10 – 14:15 inviterer Kommunalbanken, Norsk klimastiftelse, Vestland fylkeskommune og Klimapartnere Vestland til kunnskapsdeling om den lokale klimarisikoen.

Både klimaendringene og mye av klimapolitikken er global, men konsekvensene av begge deler får vi lokalt – enten det er oversvømte gater eller behov for nye, grønne arbeidsplasser. I 2030 skal Norge og Europa slippe ut mye mindre CO2 enn i dag. For å få dette til vil folkevalgte organ lokalt, regionalt og nasjonalt – og på EU‐nivå – fatte en rekke vedtak som legger føringer for oss som privatpersoner, virksomheter og offentlig forvaltning. Strengere klimakrav og ny teknologi kan føre til at investeringer blir utdaterte og må vrakes før tiden. Vi spør: Hvilke effekter vil klimaendringene få lokalt? Hvordan forebygge? Hvem skal betale? Hvordan vurdere egen klimarisiko?

Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7

Foreløpig program:

  • Introduksjon til nettverktøyet «Klimarisiko i kommunen» v/ Kommunalbanken.
  • Klimarisiko kort forklart v/ Lars‐Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.
  • Norge og klimaendringer – hva må vi planlegge for de neste tiårene? V/ Hans Olav Hygen, avdelingsleder for klimatjenester ved Meteorologisk Institutt.
  • Slik arbeider vi med klimarisiko i Oslo Pensjonsforsikring. V/ Åmund Lunde, administrerende direktør.
  • Operasjon nullutslipp. Innlegg og praktiske metoderåd for måling av utslippskutt. V/ Helene Frihammer, leder for Klimapartnere Vestland.
  • Hva har utvikling i klimapolitikk og teknologi å si for kommunenes investeringer? V/ Torunn Brånå, ansvarlig for grønn finans i Kommunalbanken.
  • Klimaendringer i andre land: Hvordan vil Norge bli påvirket? V/ Marit Finnland Trøite, seniorrådgiver Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, Miljødirektoratet.
  • Det offentliges juridiske ansvar for klimatilpasning fra et juridisk perspektiv. V/ Eivind Junker, postdoktor ved NTNU Institutt for arkitektur og planlegging.

Det blir rikelig anledning til å stille spørsmål og diskutere.

Vi serverer kaffe fra kl. 09:30 og lunsj klokken 12. Arrangementet er gratis. Begrenset antall plasser, meld deg på i dag.

Påmelding