Om oss

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi ble etablert i 2010 som en ikke-kommersiell stiftelse som arbeider for et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen har hovedkontor i Bergen og arbeider bredt innenfor klima- og energifeltet.

Klimastiftelsens formål er definert i vedtektene på denne måten:

«Stiftelsens allmennyttige formål er, gjennom egen virksomhet, herunder formidling av kunnskap og forslag fra anerkjente kunnskapsmiljøer, å bidra til tiltak – offentlige som private – som leder til rask reduksjon og stans av menneskeskapte klimagassutslipp. Tilsvarende kan stiftelsen arbeide for tiltak som svekker skadevirkningene av inntrådte eller fremtidige klimaendringer. Stiftelsen skal også fremme holdningsskapende arbeid for et bedre klima og miljø. Stiftelsen skal ikke ha erverv til formål.»

Klimastiftelsen driver et omfattende publisistisk arbeid, blant annet gjennom nettmagasinet Energi og Klima, kommunikasjonsprosjektet 2°C, ved utgivelse av aktuelle notater, rapporter og analyser og ved å invitere til kunnskapsdeling og informert diskusjon på Klimafrokoster og andre arrangement.

Stiftelsen driver også entreprenørskap og politisk påvirkning. Som entreprenør og igangsetter kan stiftelsen bidra til etablering av ulike aktiviteter som fremmer stiftelsens mål. Klimapartnere og SPIR-prisen er eksempler på dette. Som politisk aktør tar stiftelsen politiske initiativ og bidrar i politiske aktiviteter som fremmer stiftelsens mål. Vårt arbeid med spørsmål knyttet til finansiell klimarisiko, statens eierskapsutøvelse i Equinor, forvaltningen av oljefondet og betydningen av grunnlovens miljøparagraf §112 er eksempler på dette.

Norsk klimastiftelse er en liten og effektiv nettverksorganisasjon. Fremfor å gjøre alt arbeid in house har vi som mål å invitere og inkludere flest mulig relevante aktører i det vi gjør. Vi tror på kunnskapsdeling og samarbeid, og ryggraden i vårt nettverksarbeid er Klimastiftelsens råd. Her sitter blant åtte universiteter, to høyskoler og åtte forskningssentre. Rådet ledes av professor Olav Bjarte Fosso (NTNU).

Styret i Norsk klimastiftelse ledes av Birger Magnus.

Legg igjen en kommentar