Våre samarbeidspartnere

Norsk klimastiftelse tar imot økonomisk støtte fra enkeltpersoner, stiftelser, bedrifter og offentlige virksomheter. Økonomisk støtte kan komme i form av rene gaver, tilskudd, prosjektstøtte eller en kombinasjon av disse. Å ha et mangfold av økonomiske bidragsytere gjør oss i stand til levere på vårt samfunnsoppdrag, samtidig som det styrker stiftelsens uavhengighet.

Hovedsamarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere er virksomheter som vi har inngått et flerårig, strategiske partnerskap med. Disse støtter vårt arbeid med frie midler – som er helt avgjørende for at vi kan utvikle oss som en uavhengig grønn tankesmie. Hovedsamarbeidspartnerne er medlem av Klimastiftelsens råd.

Sparebanken Vest

Besøk hjemmeside

Den norske stats kommunalbank

Besøk hjemmeside

Akademiapartnere

Akademiapartnere er universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner som støtter vårt arbeid med å nå ut med forskningsbasert kunnskap i norsk offentlighet. Akademiapartnere er medlem av Klimastiftelsens råd.

Universitetet i Bergen

Besøk hjemmeside

Norges Handelshøyskole

Besøk hjemmeside

Universitetet i Stavanger

Besøk hjemmeside

Høgskulen på Vestlandet

Besøk hjemmeside

Universitetet i Oslo

Besøk hjemmeside

Offentlige støtte og tilskudd

Klimastiftelsen mottar også noe tilskudd/støtte fra offentlige virksomheter. Denne støtten er søknadsbasert og varierer fra år til år. 

Bergen kommune

Besøk hjemmeside

Klima- og miljødepartementet

Besøk hjemmeside

Andre samarbeidspartnere

Andre samarbeidspartnere inkluderer virksomheter som enten gir støtte til ett eller flere av våre prosjekter, eller som støtter vårt generelle arbeid økonomisk over flere år – men i noe mindre skala enn hovedsamarbeidspartnere. 

Sparebankstiftelsen DNB

Besøk hjemmeside

Finansmarkedsfondet

Besøk hjemmeside

Fornybar Norge

Besøk hjemmeside