Rådet

Rådet har en rådgivende funksjon og uttaler seg om stiftelsens strategi, stiftelsens prosjekter, regnskap og årsberetning, nye medlemmer til styret og andre saker som rådet blir forelagt. Rådsmedlemmene er også aktive samarbeidspartnere med Norsk klimastiftelse.

Norsk klimastiftelse har følgende rådsmedlemmer:

BKK, Fridtjof Nansens Institutt, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, NHH, NTNU, SINTEF Energi AS, Sparebanken Vest, NORCE, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Umoe AS, Bjerknessenteret for klimaforskning, Nordlandsforskning, Vestlandsforskning, CICERO Senter for klimaforskning, Kommunalbanken, Høgskulen på Vestlandet, OsloMet – storbyuniversitetet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø og Hordaland fylkeskommune.

Olav B. Fosso (leder av rådet)

Professor, Direktør, NTNUs tematisk satsingsområde Energi.

Mer informasjon: NTNU

Rune Indrøy

Konserndirektør Kommunikasjon i BKK

Mer informasjon: BKK

Torbjørg Jevnaker

Forsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Mer informasjon: Fridtjof Nansens Institutt

Lasse H. Pettersson

Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling

Mer informasjon: NERSC

Malin Arve

Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole

Mer informasjon: NHH

Petter Støa

Forskningsdirektør i SINTEF

Mer informasjon: SINTEF

Siren Sundland

Kommunikasjonsdirektør i Sparebanken Vest

Mer informasjon: SPV

Trond Dokken

Konserndirektør Klima i NORCE

Mer informasjon: NORCE

Eystein Jansen

Professor ved Universitetet i Bergen

Mer informasjon: UiB

Jens Hanson

Forsker TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur.

Mer informasjon: UiO

Jens Ulltveit-Moe

Grunnlegger og konsernsjef

Mer informasjon: UMOE

Tore Furevik

Direktør for Bjerknessenteret

Mer informasjon: Bjerknessenteret

Brigt Dale

Forsker II ved Nordlandsforskning

Mer informasjon: Nordlandsforskning

Karen Richardsen Moberg

Forsker III ved Vestlandsforskning

Mer informasjon: Vestlandsforskning

Christian Bjørnæs

Kommunikasjonsdirektør for Cicero

Mer informasjon: CICERO

Kristine Falkgård

Administrerende direktør i Kommunalbanken

Mer informasjon: Kommunalbanken

Liv Reidun Grimstvedt

Prorektor for samhandling, Høgskulen på Vestlandet

Mer informasjon: Høgskulen på Vestlandet

Morten Irgens

Prorektor for forskning og utvikling ved OsloMet – storbyuniversitetet

Mer informasjon: OsloMet

Knut Einar Rosendahl

Professor ved NMBU

Mer informasjon: NMBU

Henrik Kofoed Nielsen

Professor ved Universitetet i Agder

Mer informasjon: UiA

Oluf Langhelle

Professor ved Universitetet i Stavanger

Mer informasjon: Universitetet i Stavanger

Berit Kristoffersen

Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø

Mer informasjon: Universitetet i Tromsø

Sølve Sondbø

Klima- og naturressurssjef i Hordaland fylkeskommune

Mer informasjon: Hordaland fylkeskomune