Styret

Birger Magnus

Styreleder

Birger Magnus er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra INSEAD. Han er en aktiv næringslivsleder og styreleder med bakgrunn fra selskaper som Schibsted, McKinsey, Storebrand og Hafslund. Magnus har siden 2014 vært styreleder i NRK.

  • Mobil: +47 900 30 093
  • E-post: birger.magnus(a)kov5.no

Ingrid von Streng Velken

Styremedlem

Ingrid von Streng Velken er konserndirektør for Innovasjon og Utvikling i BKK. Før det jobbet hun i The Boston Consulting Group som prosjektleder og «global manager» for bærekraft. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen industriell økonomi, med energi og miljø som teknisk fagretning. Ingrid von Streng Velken har en rekke styreverv i BKK-konsernet og sitter også i European Innovation Councils investorpanel for vekstbedrifter knyttet til EUs Horizon 2020.

  • E-post: Ingrid.Velken(a)bkk.no

Erik Bøckmann

Styremedlem

Erik Bøckmann er partner i Vest Corporate Advisors. Han satt som leder av Klimastiftelsens Råd fra starten og frem til 2011 da han gikk inn i styret. Erik har lang erfaring fra ulike styreverv i en rekke selskaper.

  • E-post: erik(a)vestcorp.no

Kikki Kleiven

Styremedlem

Kikki Kleiven er førsteamanuensis ved Institutt for Geovitenskap og forskningsleder ved Bjerknessenteret, UIB. Hun har sittet i styret siden Stiftelsens start og har også styreerfaring fra bl.a. Bergen Turlag og Uni Research AS. Kikki er en aktiv formidler av klimakunnskap og har fått flere priser for sin evne til formidling, blant annet Meltzerfondets pris for fremragende forskningsformidling og Geologisk Forenings Formidlingspris «Toffen prisen» - begge i 2016.

  • E-post: kikki(a)uib.no

Asgeir Tomasgard

Styremedlem

Asgeir Tomasgard er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han er direktør for FME NTRANS og NTNU Energy Transition Initiative. Tomasgard har en rekke verv i internasjonale faglige komiteer og arbeidsgrupper, blant annet i ledergruppen for European Energy Research Alliance sitt Joint Program on the Economic, Environmental and Social Impacts of Energy Policies and Technologies. Han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd.

  • E-post: asgeir.tomasgard(a)ntnu.no

Martin Skancke

Styremeldem

Martin Skancke er utdannet siviløkonom fra NHH, MSc Economics fra LSE og autorisert finansanalytiker. Han er selvstendig næringsdrivende, styreleder i Principles for Responsible Investment (PRI), styremedlem i Storebrand og Norfund og medlem av Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Skancke ledet Klimarisikoutvalget i 2018 og utvalget for klimarisiko i Statens pensjonsfond utland i 2021, og leder nå Klimautvalget 2050. Han har tidligere ledet Avdeling for Formuesforvaltning i Finansdepartementet og Innenriksavdelingen ved Statsministerens kontor.

  • E-post: martin.skancke(a)gmail.com

Toni Løvseth

Varamedlem

Toni Løvseth er direktør for Energi Norges avdeling for Marked, elektrifisering og kunder. Løvseth har lang og variert erfaring fra arbeid i skjæringspunktet industri-, energi og klimapolitiske problemstillinger: som forsker, konsulent, som ansvarlig for energi- og myndighetskontakt i Finnfjord AS, daglig leder i Kraftfylka og nordisk energidirektør hos aluminiumsprodusenten Alcoa. Toni Løvseth er utdannet Dr. polit innen statsvitenskap og komparativ politisk økonomi

  • E-post: tl(a)energinorge.no