Styret

Birger Magnus

Styreleder

Birger Magnus er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra INSEAD. Han er en aktiv næringslivsleder og styreleder med bakgrunn fra selskaper som Schibsted, McKinsey, Storebrand og Hafslund. Magnus har siden 2014 vært styreleder i NRK.

 • Mobil: +47 900 30 093
 • E-post: birger.magnus(a)kov5.no

Ingrid von Streng Velken

Styremedlem

Ingrid von Streng Velken er konserndirektør for Innovasjon og Utvikling i BKK. Før det jobbet hun i The Boston Consulting Group som prosjektleder og «global manager» for bærekraft. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen industriell økonomi, med energi og miljø som teknisk fagretning. Ingrid von Streng Velken har en rekke styreverv i BKK-konsernet og sitter også i European Innovation Councils investorpanel for vekstbedrifter knyttet til EUs Horizon 2020.

 • Mobil: +47 481 49 732
 • E-post: Ingrid.Velken(a)bkk.no

Ingrid Stange

Styremedlem

Ingrid Stange er grunnlegger og styreleder av den norske ideelle organisasjonen Partnership for Change, og en rekke sosiale virksomheter innen utdannelse, entreprenørskap og klima. Hun har lang erfaring fra strategisk ledelse og investeringsvirksomhet, så vel som sosialt entreprenørskap og filantropi. Stange er opptatt av å tydeliggjøre både næringslivets sosiale ansvar og viktigheten av økonomisk fornuftig drift av sosial virksomhet. Ingrid Stange har en MBA fra UC Berkeley og er siviløkonom fra NHH. Hun er sentral i Montessori miljøet i Norge, og arbeider for å fremme FNs bærekraftsmål blant Montessori skoler verden over.

 • Mobil: +47 414 54 497
 • E-post: ingrid.stange(a)pfchange.org

Erik Bøckmann

Styremedlem

Erik Bøckmann er partner i Vest Corporate Advisors. Han satt som leder av Klimastiftelsens Råd fra starten og frem til 2011 da han gikk inn i styret. Erik har lang erfaring fra ulike styreverv i en rekke selskaper.

 • Mobil: +47 926 36 200
 • E-post: erik(a)vestcorp.no

Kikki Kleiven

Styremedlem

Kikki Kleiven er førsteamanuensis ved Institutt for Geovitenskap og forskningsleder ved Bjerknessenteret, UIB. Hun har sittet i styret siden Stiftelsens start og har også styreerfaring fra bl.a. Bergen Turlag og Uni Research AS. Kikki er en aktiv formidler av klimakunnskap og har fått flere priser for sin evne til formidling, blant annet Meltzerfondets pris for fremragende forskningsformidling og Geologisk Forenings Formidlingspris «Toffen prisen» - begge i 2016.

 • Mobil: +47 416 06 451
 • E-post: kikki(a)uib.no

Asgeir Tomasgard

Styremedlem

Asgeir Tomasgard er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han er direktør for FME CenSES og NTNU Energy Transition Initiative. Tomasgard har en rekke verv i internasjonale faglige komiteer og arbeidsgrupper, blant annet i ledergruppen for European Energy Research Alliance sitt Joint Program on the Economic, Environmental and Social Impacts of Energy Policies and Technologies. Han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd.

 • Mobil: +47 930 58 771
 • E-post: asgeir.tomasgard(a)ntnu.no

Toni Løvseth

Varamedlem

Toni Løvseth er direktør for Energi Norges avdeling for Marked, elektrifisering og kunder. Løvseth har lang og variert erfaring fra arbeid i skjæringspunktet industri-, energi og klimapolitiske problemstillinger: som forsker, konsulent, som ansvarlig for energi- og myndighetskontakt i Finnfjord AS, daglig leder i Kraftfylka og nordisk energidirektør hos aluminiumsprodusenten Alcoa. Toni Løvseth er utdannet Dr. polit innen statsvitenskap og komparativ politisk økonomi

 • Mobil: +47 994 00 306
 • E-post: tl@energinorge.no