Energi og klima

Nettmagasinet Energi og klima er et aksjeselskap, heleid av Norsk Klimastiftelses. Magasinet gikk på luften 21.november 2011 og skal være en arena for kunnskapsutveksling, kommentar og debatt om klima- og energifeltet. Målet er at Energi og Klima skal ta en ledende redaksjonell posisjon i denne nisjen, og vil også søke å utvikle de kommersielle mulighetene i feltet.

Energi og Klima redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Magasinets formålsparagraf speiler målene i Norsk Klimastiftelses vedtekter.

Energi og Klima AS


Adresse:

C/O Bergen Næringsråd
Olav Kyrresgate 11
5014 BERGEN

Org.nummer: 998 361 540
Kontonummer: 3633 33 71396

Ansvarlig redaktør:
Anders Bjartnes

Styreleder:
Tonny Nundal

Styremedlemmer:
Pål W. Lorentzen
Bente Kalsnes
Erik Bøckmann (vara)