#Klimafrokost

Prosjekt #Klimafrokost startet opp i 2014 og er i sin helhet støttet av Kavlifondet.

Prosjektet innebærer at Klimastiftelsen minst seks ganger i året inviterer til åpne arrangementer med kunnskapsdeling og diskusjon om temaer knyttet til klimaendringer, klimaløsninger og energiomstillingen. – I Norge har vi mange ressurspersoner som kan bidra med viktig forskningsbasert kunnskap som trengs på den kronglete veien mot lavutslippssamfunnet. På Klimafrokostene kobler vi disse med dyktige aktører fra politikk og næringsliv, sier prosjektleder for Klimafrokostene, nestleder i Norsk klimastiftelse Anne Jortveit.

Christiana Figueres – FNs tidligere klimasjef – innleder på Klimafrokost i Oslo 15. mai 2018.

Prosjektet Klimafrokost passer til Kavlifondets profil om å støtte gode prosjekter innen blant annet forskning og humanitær virksomhet. Klimastiftelsen arbeider kunnskapsbasert og samarbeider med viktige forskningsmiljø som blant annet Universitetet i Bergen, NTNU og Bjerknessenteret for klimaforskning. Ødeleggende ekstremvær som følge av klimaendringene kan særlig ramme allerede sårbare og utsatte befolkningsgrupper i fattige land. Å begrense farlige klimaendringer har derfor en viktig humanitær side, sa daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen da styret i fondet rett før jul i 2016 besluttet å støtte prosjekt #klimafrokost med tre nye år.

Klimafrokostene skal primært gå av stabelen i Oslo, siden oppstart har Norsk klimastiftelse også invitert til Klimafrokost i Stavanger, Bergen og Trondheim.