Grå vinter: hva vil det bety å miste vinter med snø i store deler av Norge?

Utgitt

28. februar 2016

Utgiver

Norsk klimastiftelse (2016)

Rapportnummer

Rapport 1/2016