Skole

Det er dagens og morgendagens unge som rammes hardest om vi ikke gjør nok i dag for å hindre en global klimakatastrofe.

Som Norges grønne tankesmie, ønsker vi at unge og deres lærere skal ha tilgang til god, oppdatert kunnskap om klimakrisen, konsekvensene av klimaendringene og kunnskap om løsningene som kan hindre en klimakatastrofe.

Vi gjør derfor kunnskap og undervisningsopplegg tilgjengelig til fritt bruk.
Dette er kunnskap og undervisningsopplegg som egner seg godt til bruk i enkeltfag og til å arbeide med bærekraftig utvikling – ett av tre tverrfaglige temaer i læreplanverket.

Her på våre skolesider finnes oppdatert klimakunnskap.

På portalen tilnull.no følger vi hvordan Norge ligger an på vei mot nullutslipp.

Veien til nullutslipp:
Hvordan ligger Norge an?

På webportalen www.tilnull.no følger vi status for Norges vei mot klimamålene for 2030 og 2050.

Klimavakten

På webportalen klimavakten.no får du en oppdatert oversikt over status for klimaendringene i Norge og verden.

Klimakvarteret

I løpet av 2021 vil vi publisere 15 #Klimarkvarter. Dette er små videoforedrag på 15 minutter fra en forsker om et tema knyttet til klimaendringer eller klimaløsninger.

<2°C Skole

<2°C skole finner du skreddersydde undervisningsopplegg, ressurser og tema tilpasset læreplanens kompetansemål.