Prosjektet <2°C

Tograder er et klimaformidlingsprosjekt under Norsk klimastiftelse som ble etablert i 2012. Prosjektets formål er å nå bredt ut med oppdatert og troverdig kunnskap om klimaendringer og klimaløsninger. 

Temanotat

Hefter der vi går i dybden på én bestemt problemstilling.

Skolesider og klimafakta

Her finner du skreddersydde undervisningsopplegg, ressurser og tema tilpasset læreplanens kompetansemål.

Klimavakten

Faktasider med de viktigste, oppdaterte tallene om klima, utslipp og energi.

Magasinet <2°C

Omtrent annethvert år gir vi ut et større magasin fylt av kunnskap om klimaendringene og klimaløsningene.

Artikler

Ekspertintervjuer og andre artikler om klimaforskning, som du også finner på Energi og klima.

Nanokurs

Små digitale kurs for virksomheter, bedrifter og organisasjoner som ønsker å gi sine ansatte oppdatert klimakunnskap. 

Temanotat

Skolesider og klimafakta

Her finner du skreddersydde undervisningsopplegg, ressurser og tema tilpasset læreplanens kompetansemål.

Naturfag

Geografi

Samfunnsfag

Oppgavesamling

Klimafakta

Klimaendringer

Den globale gjennomsnittstemperaturen har økt med 1°C i løpet av de siste 150 årene. Hvordan vet vi det, og hvilke konsekvenser vil denne utviklingen få?

Klimaløsninger

Hvordan fremtiden skal se ut, avhenger av hva vi gjør i dag, og hvor mye vi klarer å redusere utslippene våre. Hva skal til for å nå klimamålene?

Klimavakten

Faktasider med de viktigste, oppdaterte tallene om klima, utslipp og energi.

Magasinet <2°C

Omtrent annethvert år gir vi ut et større magasin fylt av kunnskap om klimaendringene og klimaløsningene.

Siste artikler fra energiogklima.no

 • Grønlandsisen har krympet med økende temperatur, likevel har isdekket blitt høyere på isbreer spesielt nær kysten. En ny studie viser at dette ikke er så paradoksalt som det kanskje høres ut som.
 • Klimatoppmøtet i Glasgow nærmer seg. Boris Johnson prøver å dempe forventningene samtidig som han maner til økt innsats. Litt for mange sleper foreløpig med beina.
 • Hvordan skal vi tolke de spesielle begrepene i klimarapportene? Hvordan virker Klimapanelets atlas? Har noe gått under radaraen i mediedekningen av rapporten? Vi spør nestlederen i Klimapanelets Arbeidsgruppe I.
 • Hvor varm planeten blir, avhenger av hvor mye klimagasser vi slipper ut. Som igjen avhenger av hvordan verden utvikler seg. Derfor har Klima­panelet tatt utgangspunkt i fem ulike fortellinger. Bjørn Samset fra CICERO forklarer.
 • – Det absolutt viktigste med rapporten, er at alarmklokkene slår. Nå er det virkelig alvor, sier direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, Kikki Kleiven.
 • FNs klimapanel er tydeligere i språket i den nye rapporten enn noen gang før. Vi spør en av høringsredaktørene bak rapporten, professor Asgeir Sorteberg, om hvorfor.
 • Myr er viktige karbonlager, og tukler du med myra risikerer du å slippe ut karbon som er lagret siden istiden. Forsker Magni Olsen Kyrkjeeide forklarer.

Nanokurs

Høsten 2019 lanserte vi vårt første nanokurs – et lite, digitalt kurs for virksomheter, bedrifter og organisasjoner som ønsker å gi sine ansatte oppdatert klimakunnskap. Det første nanokurset skal gi deltagerne en kort og konkret innføring i klimaproblemet, klimapolitikk og klimaløsninger.

Kurset består av syv leksjoner som sendes ut til deltakerne per e-post. Hver leksjon tar i snitt 2-5 minutter å fullføre.

Det er kompakt og engasjerende for å gjøre kunnskapen lettere tilgjengelig for deltagerne. Hele kurset er gjennomgått og sjekket av forskere.

Målet er at deltagerne skal sitte igjen med kunnskap om:

 • årsakene til og konsekvenser av menneskeskapte klimaendringer
 • sentrale klimamål og vedtatt klimapolitikk
 • fornybar energi og andre klimaløsninger
 • hvordan virksomheter og hver enkelt kan bidra

Ta kontakt med daglig leder Lars-Henrik Paarup Michelsen på lphm@klimastiftelsen.no for mer informasjon.

Kurset er utviklet med støtte fra Bergen kommune.