Publikasjoner

Temanotat 2/2023

Klimastatus 2023

Vårt årlige temanotat gir deg som leser oppdaterte fakta om klimasystemet og utslippene – og om politikken og den store omstillingen som må akselerere de neste årene.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014