Publikasjoner

Rapport 2/2023

Folk Nok?

Folk nok? Har vi kompetansen og arbeidskraften som trengs for at Norge skal nå klimamålene og gjennomføre det grønne skiftet? Last ned og les den nye rapporten som Klimastiftelsen gir ut i samarbeid med KLP.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014